Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống LLVT tỉnh Quảng Ninh 18/10 (1947-2017)

Đảng bộ Quân sự tỉnh: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị

Thứ Năm, 12/10/2017, 08:17 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện và tập trung nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng đ​ịa phương.

Tin liên quan

Các cơ quan, đơn vị  thuộc Bộ CHQS tỉnh tham gia ký kết thực hiện chủ đề năm 2017
Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh ký kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017. Ảnh: Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

Nổi bật là thời gian gần đây, Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn xác định việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết cho 100% CBCS, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức trong toàn Đảng bộ. Đến nay, Nghị quyết được triển khai thực hiện bài bản, cụ thể, có lộ trình, bước đi phù hợp, sát thực tế. Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tích cực chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) ở cấp ủy các cấp và chi ủy, chi bộ. Đồng thời, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy và trình độ quán triệt triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết của bí thư, phó bí thư các cấp ủy, chi bộ; rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từng cấp ủy, đảng viên đã nhận rõ những hạn chế, khuyết điểm, tự giác sửa chữa, giải quyết tốt các mối quan hệ công tác, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Song song với đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh bám sát chương trình giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nhiệm vụ của địa phương và LLVT. Thời gian qua, Cơ quan Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức tốt các lớp học tập trung cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhằm bồi dưỡng nhận thức, quán triệt nhiệm vụ, xây dựng niềm tin, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đồng thời, gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Các nội dung giáo dục chính trị luôn hoàn thành 100%, kết quả kiểm tra các đối tượng đều đạt khá, giỏi.  Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong LLVT, 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, không dao động trước khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Mới đây, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập Nghị quyết T.Ư 5 (khóa XII) (quân số 819 đồng chí) và hướng dẫn viết bài thu hoạch sau học tập, nghiên cứu Nghị quyết.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê binh và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII). Ảnh: Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

Trong công tác phát triển đảng viên mới, Đảng uỷ Quân sự tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị tạo môi trường phấn đấu cho cán bộ, chiến sĩ, thông qua chỉ đạo phát động phong trào thi đua quyết thắng, tổ chức các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích, gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Quá trình thực hiện công tác phát triển đảng viên đã được cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh thực hiện đúng phương châm, phương hướng, nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng viên. Các đối tượng Đảng trong LLVT tỉnh là những quần chúng ưu tú, có nguyện vọng phấn đấu trở thành đảng viên đứng trong hàng ngũ của Đảng, có lý tưởng cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc và phục vụ nhân dân, được rèn luyện thử thách qua thực tiễn công tác. 9 tháng năm 2017, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã kết nạp được 55 đảng viên mới.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh còn làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp với Huyện ủy Bình Liêu kiểm tra Đảng ủy Quân sự huyện về lãnh đạo nhiệm vụ QP, QSĐP, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện và các đồng chí đảng ủy viên về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, theo dõi, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2020; đến nay, đã có 75/75 chi bộ hoàn thành đại hội. UBKT của Đảng ủy Quân sự tỉnh phối hợp với UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh giám sát Đảng bộ Cơ quan BHXH tỉnh, Đảng bộ Cơ quan Sở Nội vụ về công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác QPĐP giai đoạn 2015-2020; phối họp với UBKT Đảng ủy Than Quảng Ninh giám sát 3 đảng ủy cơ sở trực thuộc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc xây dựng, quản lý, hoạt động đối với lực lượng tự vệ.

Đảng bộ Quân sự tỉnh đang tiếp tục đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác chính trị, công tác Đảng. Trong đó, tập trung xây dựng đảng bộ, chi bộ về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Hà Chi
 

.
.
.
.
.
.
.
.