Công an tỉnh: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Thứ Hai, 23/10/2017, 18:22 [GMT+7]
.
.

Từ ngày 23-27/10, tại TP Hạ Long, Đảng ủy Công an tỉnh phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 86 đảng viên mới thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.

Các đảng viên mới được nghiên cứu 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo, tăng cường quốc phòng an ninh, các hoạt động đối ngoại...

 Quang cảnh lớp khai giảng lý luận cho 86 đảng viên mới tại Công an tỉnh
Quang cảnh lớp khai giảng lý luận cho 86 đảng viên mới tại Công an tỉnh

Lớp bồi dưỡng giúp các đảng viên nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị…, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị ngày càng  trong sạch, vững mạnh, phát triển toàn diện.

Tuấn Hương

 

                                                                                                                  
 

.
.
.
.
.
.
.
.