Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc

Thứ Hai, 04/09/2017, 12:42 [GMT+7]
.
.

Cách mạng Tháng Tám thành công, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, dân tộc Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Lòng yêu nước và sức mạnh của toàn dân được thổi lên trong Cách mạng Tháng Tám đã tiếp tục được phát huy cao độ trong hai cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược và trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế hiện nay, âm mưu của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. Quân và dân cả nước nói chung, tỉnh Quảng Ninh nói riêng đã và đang tiếp tục phát huy, nâng cao sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, nỗ lực xây dựng các tiềm lực và thế trận trong khu vực phòng thủ, bảo vệ vững chắc non sông gấm vóc.

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, tham quan mô hình sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong Lễ ra quân huấn luyện năm 2017.
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, tham quan mô hình sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong Lễ ra quân huấn luyện năm 2017.

Đại tá Lê Văn Long, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, khẳng định: Xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, vừa mang tính cấp thiết, vừa cơ bản lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nhiệm vụ trọng yếu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Để tổ chức xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ đi vào chiều sâu, vững chắc, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu giúp Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh bám sát tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ “Về khu vực phòng thủ”. Trên cơ sở đó, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng các tiềm lực và thế trận khu vực phòng thủ. Sức mạnh của khu vực phòng thủ phụ thuộc rất lớn vào thế trận quân sự. Vì vậy, tỉnh tập trung xây dựng thế trận vững chắc, liên hoàn, phục vụ hoạt động tác chiến chống chiến tranh xâm lược trong điều kiện kẻ địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Việc tổ chức xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ được tiến hành xuyên suốt, theo quy hoạch, kế hoạch, với lộ trình và bước đi thích hợp, phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 đứng chân trên địa bàn tỉnh, tích cực tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, công trình quốc phòng và các khu vực địa hình được quản lý. Đồng thời, triển khai quy hoạch xây dựng căn cứ hậu phương, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần kỹ thuật, bến neo đậu tàu thuyền quân sự kết hợp tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong khu vực phòng thủ tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, tỉnh phấn đấu đầu tư các hạng mục trong căn cứ chiến đấu cấp tỉnh, cấp huyện đạt khoảng 60%. Đến nay, 13/14 địa phương trong tỉnh đang triển khai xây dựng căn cứ chiến đấu khu vực phòng thủ. Trong đó, 7 địa phương đã được Quân khu 3, tỉnh chấp thuận địa điểm, lập quy hoạch và bước đầu xây dựng các công trình của căn cứ chiến đấu, là: Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Ba Chẽ. Các địa phương còn lại đang tiếp tục phối hợp với các ngành báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 3 chấp thuận chủ trương, địa điểm quy hoạch căn cứ chiến đấu. Căn cứ chiến đấu cấp tỉnh đang được đầu tư xây dựng theo đúng quy định cấp trên.

Trung đội cối 82, Công ty CP Than Hà Tu thực hành đánh địch đổ bộ đường không.
Trung đội cối 82, Công ty CP Than Hà Tu thực hành đánh địch đổ bộ đường không.

Trong quá trình xây dựng tiềm lực của khu vực phòng thủ, tỉnh chú trọng xây dựng toàn diện cả tiềm lực chính trị - tinh thần, kinh tế, quân sự - an ninh. Hệ thống chính trị các cấp cơ bản đã được củng cố, kiện toàn. MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể các cấp đã phát huy tốt vai trò đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, tạo sức mạnh về chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là lực lượng trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, dự bị động viên được chú trọng. Từ đó nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc trong khu vực phòng thủ.

Việc thực hiện đồng bộ các biện pháp củng cố, tăng cường tiềm lực, thế trận đã góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Qua đây, góp phần giữ vững ổn định chính trị, môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của địa phương; xử lý có hiệu quả các tình huống về quốc phòng - an ninh; sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.