Thị ủy Quảng Yên tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)

Thứ Tư, 13/09/2017, 10:13 [GMT+7]
.
.

Ngày 12/9, Thị ủy Quảng Yên tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

a
Thị ủy Quảng Yên tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII).

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của thị xã đã không ngừng tăng về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng. Hiện Quảng Yên có 90 cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, trong đó có 8 đồng chí lãnh đạo chủ chốt cấp thị xã; 106 lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị; 104 lãnh đạo chủ chốt cấp xã, phường. Trong những năm qua, TX Quảng Yên luôn thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại cán bộ.

Thời gian tới, thị xã tiếp tục tập trung rà soát, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, quy chế giám sát quản lý cán bộ; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy trình liên quan đến công tác cán bộ, đổi mới công tác đánh giá và quy hoạch cán bộ của địa phương.

Nhân dịp này, Thị ủy Quảng Yên tặng giấy khen cho 10 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII).

Nguyễn Túc (Trung tâm TT-VH Quảng Yên)

.
.
.
.
.
.
.
.