Tác phẩm dự thi Giải báo chí Búa liềm vàng

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII): Đảng bộ phường Mông Dương nêu gương từ cán bộ

Thứ Bảy, 16/09/2017, 06:10 [GMT+7]
.
.

Phường Mông Dương (TP Cẩm Phả) những năm gần đây có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được bảo đảm, giữ vững. Kết quả đó là nhờ phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác, đặc biệt là xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Mông Dương, cho biết: Đảng bộ phường hiện có 443 đảng viên sinh hoạt tại 19 chi bộ trực thuộc. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của phường thực sự là lực lượng tiên phong trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội của địa phương. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII), tinh thần phê bình và tự phê bình của cán bộ, công chức (CB,CC) phường có bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động. Mọi cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch tự học, tự rèn, không ngừng chỉnh đốn tác phong làm việc, công tác, nhận được sự đồng thuận và tin tưởng của người dân trên địa bàn.

  Cán bộ phường Mông Dương kiểm tra chất lượng mô hình trồng táo hồng đào tại tổ 5, khu 10
Cán bộ phường Mông Dương (TP Cẩm Phả) tìm hiểu mô hình trồng táo hồng đào trên địa bàn.

Để Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, Đảng uỷ phường đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề thực hiện Nghị quyết; hướng dẫn các chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình để nhận diện những biểu hiện “suy thoái, tự diễn biến”.

Kết quả kiểm điểm của Đảng bộ phường khẳng định, đến thời điểm hiện tại không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên. Đảng bộ cũng chỉ rõ, bên cạnh những cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, vẫn còn một số công chức chưa thực sự nhiệt tình với công việc; một số khác chưa có ý chí phấn đấu trong học tập, rèn luyện nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ...

Từ việc nhận diện rõ về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, Đảng ủy phường đã xây dựng chương trình hành động để triển khai theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII). Trong đó, tập trung vào việc hoàn thành tốt chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh” với những việc làm cụ thể; thực hiện nghiên túc các quy chế, quy định về việc giữ mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân, nhất là phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực hiện đúng quy chế, kỷ luật về phát ngôn đối với cán bộ, đảng viên. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để tuyên truyền, xuyên tạc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam...

Cùng với đó, Đảng bộ phường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người chủ trì, đứng đầu cấp ủy, cơ quan. Từ nội dung đăng ký sau kiểm điểm, cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu trong thực hiện các nội quy, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. CB,CC,VC phường thường xuyên đổi mới tác phong làm việc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng kịp thời tiến bộ khoa học, kỹ thuật, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Những đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường phát huy tốt vai trò lãnh đạo, đã bố trí nhiều thời gian đi cơ sở, lắng nghe và kịp thời giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc trong nhân dân...

Điển hình là đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân phường, đã không quản khó khăn thường xuyên nắm bắt cơ sở, vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập. Đồng chí còn mạnh dạn bỏ vốn xây dựng một số mô hình mẫu về nuôi cá, trồng táo hồng đào…, khi thấy hiệu quả, cho nhân rộng trên địa bàn và hỗ trợ vốn, kỹ thuật cho nông dân, bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Hay như đồng chí Nguyễn Văn Nức, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu 10, luôn đi đầu trong thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan, khu phố và chức trách, nhiệm vụ được giao. Thời gian gần đây, đồng chí còn tham gia vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trên địa bàn khu phố…

Đồng chí Trần Quốc Dân, Phó Bí thư Đảng ủy phường Mông Dương, khẳng định: Việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) ở Đảng bộ phường đã trở thành hành động cách mạng thường xuyên, liên tục; mọi cán bộ, đảng viên đều nêu cao tinh thần tự học, tự rèn, trở thành hạt nhân nòng cốt để xây dựng địa phương mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh.

Quang Minh

Tin liên quan


 

 

.
.
.
.
.
.
.
.