Huyện Hoành Bồ: Chuyển biến tích cực từ thực hiện chủ đề công tác năm

Thứ Năm, 07/09/2017, 07:35 [GMT+7]
.
.

Thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh”, cấp ủy, chính quyền huyện Hoành Bồ đã tích cực, chủ động triển khai với nhiều giải pháp.

Đến nay, huyện đã và đang tạo sự chuyển biến quan trọng trong suy nghĩ, hành động của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Cán bộ Tư pháp xã Dân Chủ (huyện Hoành Bồ) tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn 1.
Cán bộ Tư pháp xã Dân Chủ (huyện Hoành Bồ) tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn 1.

Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền chủ đề công tác năm của tỉnh. Cụ thể, Phòng Văn hoá - Thông tin huyện chủ động thông tin, tuyên truyền về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trung tâm Truyền thông - Văn hoá huyện tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến cơ sở, trên cổng thông tin điện tử và treo băng zôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, các trục đường chính.

Đến nay, các cơ quan chức năng của huyện cũng đã phát 35 tin, 9 phóng sự ngắn trên sóng phát thanh của huyện; 10 tin, bài, video trên cổng thông tin điện tử thành phần của huyện; cắt dán, treo 15 băng zôn, khẩu hiệu. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền tại các buổi hội nghị và họp cơ quan. Ngoài ra, tại các địa phương còn tuyên truyền chủ đề công tác năm lồng ghép trong việc thực hiện các phong trào thi đua... Qua đó đã làm chuyển biến căn bản về nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện Hoành Bồ về thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh.

Đến nay, các CB,CC,VC và người lao động đã chấp hành, thực hiện nghiêm túc những nội dung trong kế hoạch của tỉnh, huyện đã đề ra. Trong đó, CC,VC, nhân viên khi làm nhiệm vụ cơ bản thực hiện đeo thẻ đúng quy định; trang phục, đồng phục gọn gàng, lịch sự đúng quy định; không có tình trạng uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực; không có CB,CC,VC mắc tệ nạn xã hội, sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hoá phẩm độc hại...

Đối với những quy định phải tuân thủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, CB,CC,VC đã thực hiện tương đối tốt. Nổi bật, CB,CC,VC đã xử lý công việc thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng quy định của pháp luật; công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được triển khai nhịp nhàng hơn; chế độ họp, giao ban định kỳ hàng tháng được thực hiện đầy đủ; chế độ thông tin, báo cáo cơ bản thực hiện nghiêm túc, kịp thời; công tác tiếp công dân được thực hiện nghiêm theo đúng quy định của pháp luật...

Cùng với đó, các cơ quan chức năng cũng thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; đồng thời, phối hợp, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí tham gia phát hiện và góp ý, phê phán trước công luận đối với những hành vi vi phạm về kỷ luật, kỷ cương hành chính... Từ đầu năm 2017 đến nay, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện đã thực hiện có hiệu quả quy định về những việc không được thực hiện.

Việc xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh trên địa bàn huyện Hoành Bồ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Tiêu biểu là việc triển khai phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Đến nay, toàn huyện đã có 92,7% số hộ đăng ký gia đình văn hoá, 91,5% thôn, khu đăng ký thôn, khu văn hoá. 100% thôn, khu phố đã tổ chức họp dân để chỉnh sửa, bổ sung quy ước liên quan đến xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh trong việc hiếu, hỷ và lễ hội; các quy tắc ứng xử trong Bộ Quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long”... Hiện tại, trên địa bàn không còn tình trạng tổ chức việc cưới, việc tang linh đình, tốn kém như trước đây; nhiều tập tục lạc hậu trong sinh hoạt đã được loại bỏ.

Công tác vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm được huyện triển khai hiệu quả. Vì thế, các tuyến đường trong khu dân cư trên địa bàn cơ bản sạch, đẹp, một số khu vực được trồng hoa, cây xanh, tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp...

Đồng chí Ngô Thị Thu Trang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hoành Bồ, cho biết: Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm được Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Từ đầu năm 2017 đến nay, các cơ quan chức năng ở địa phương đã kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với 15 cơ quan, đơn vị, địa phương; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tổ chức giám sát thường xuyên tại Trung tâm Hành chính công huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, thị trấn. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy việc thực hiện chủ đề công tác năm đã có những chuyển biến tích cực.

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.