Huyện Bình Liêu

Nêu cao vai trò của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII)

Thứ Sáu, 08/09/2017, 10:42 [GMT+7]
.
.

Triển khai Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ", huyện Bình Liêu đã vào cuộc quyết liệt, thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với thực tế địa phương. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Mai Vũ Tuấn, Bí thư Huyện ủy Bình Liêu, khẳng định: Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII). Đồng thời, xây dựng kế hoạch chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bám sát mục tiêu, nhiệm vụ địa phương. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy cơ sở chủ động định hướng, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc đưa nội dung Nghị quyết vào sinh hoạt chuyên đề, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh”.

Đồng chí Đỗ Thị Hoàng kiểm tra công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Bình Liêu
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của CB,CC,VC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại thị trấn Bình Liêu (huyện Bình Liêu).

Huyện yêu cầu từng cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cùng với việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để rèn luyện, phấn đấu. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm. Đến nay, cơ bản các chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung các Nghị quyết T.Ư 4 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; 26/28 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4.

Cùng với tổ chức quán triệt, tuyên truyền, Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhằm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Từ năm 2013 đến nay, các cấp ủy đã cử gần 400 đảng viên đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Đặc biệt, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm túc hơn đối với những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, nhằm chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên.

Buổi họp cán bộ chủ chốt của các thôn trên địa bàn xã Tình Húc
Một cuộc họp cán bộ chủ chốt các thôn của xã Tình Húc (huyện Bình Liêu), tháng 7/2017.

Thực hiện phương châm chỉ đạo của Huyện ủy “Cán bộ đi trước, làng nước theo sau”, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã tự giác, nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt công tác chuyên môn để cấp dưới noi theo; nghiêm túc xây dựng kế hoạch hành động cá nhân kỹ lưỡng; trực tiếp chỉ đạo sâu sát từng bước, không qua loa, đại khái.

Việc nhận diện đúng đắn, chủ động đề ra các giải pháp chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống đã tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đây, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đã chủ động, quyết liệt hơn, góp phần triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Điển hình như: Đã tập trung chỉ đạo khắc phục xong tình trạng chậm giải phóng mặt bằng thi công Quốc lộ 18C (đối với các xã Vô Ngại, Lục Hồn, Đồng Tâm, Tình Húc, Hoành Mô); phối hợp giải quyết, ổn định tình hình tranh chấp đất rừng giữa các hộ dân thôn Khe Lánh (xã Vô Ngại), thôn Khe Lạc (xã Tình Húc) với Công ty TNHH 1TV Lâm nghiệp Bình Liêu…

Đồng chí Hoàng Biên, Bí thư Đảng ủy xã Hoành Mô, cho biết: Trong quá trình học tập Nghị quyết, cấp uỷ chú trọng phân tích, liên hệ với công việc thực tế của mỗi cá nhân để chỉ rõ những biểu hiện suy thoái, như: Chưa chấp hành nghiêm các quy định về giờ giấc, trang phục, quy định công sở; chưa thực hiện hết trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao... Từ đây, giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn về những biểu hiện suy thoái, tồn tại, hạn chế của bản thân để tự tìm cách điều chỉnh, khắc phục phù hợp. Thời gian trước, có cán bộ, công chức của xã còn tình trạng chưa chấp hành tốt quy định hành chính, gây ảnh hưởng tới công việc. Nhưng nay, cán bộ, công chức đều nghiêm túc chấp hành các quy định của cơ quan; tác phong, lề lối làm việc và tinh thần phục vụ người dân có nhiều chuyển biến tích cực.

Trúc Linh

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.