Đại hội thi đua quyết thắng LLVT TX Đông Triều

Chủ Nhật, 17/09/2017, 09:55 [GMT+7]
.
.

TX Đông Triều vừa tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) thị xã giai đoạn 2012- 2017.

5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của LLVT TX Đông Triều đã phát triển toàn diện, có chiều sâu. LLVT thị xã luôn là đơn vị tốp đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh. Qua phong trào thi đua đã góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ thị xã vững chắc; nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu… Nhiều phong trào thi đua được LLVT thị xã triển khai hiệu quả, như: “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”…

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng, giai đoạn 2012- 2017.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng, giai đoạn 2012- 2017.

Trong thời gian tới, LLVT TX Đông Triều sẽ tiếp tục gắn phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Lực lượng vũ trang TX Đông Triều tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; thực hiện chính sách hậu phương quân đội; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần xây dựng địa phương giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng- an ninh.

Tại đại hội, 36 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng, giai đoạn 2012- 2017 được Bộ CHQS tỉnh, UBND TX Đông Triều, Ban CHQS thị xã tuyên dương, khen thưởng.

Thu Trang (Trung tâm TT-VH Đông Triều)
 

.
.
.
.
.
.
.
.