Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long làm việc với Ban Dân tộc tỉnh

Thứ Hai, 11/09/2017, 20:00 [GMT+7]
.
.

Ngày 11/9, tại TP Hạ Long, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban; tiến độ thực hiện Đề án Nhiệm vụ, giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn (ĐBKK), hoàn thành mục tiêu Chương trình 135, giai đoạn 2017-2020 (gọi tắt là Đề án 196). Cùng dự có đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long làm việc với Ban Dân tộc tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh, năm 2017, tỉnh phân bổ vốn ngân sách thuộc Đề án 196 là 200 tỷ đồng. Đến hết 31/8/2017, toàn tỉnh đã thực hiện 107,8 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân hơn 83 tỷ đồng. Cụ thể: Thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, trường học, công trình nước sinh hoạt, nhà văn hóa, thủy lợi… với tổng giá trị trên 73,9 tỷ đồng (đã giải ngân 72,63 tỷ đồng); thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất hơn 33,8 tỷ đồng (đã giải ngân hơn 10,4 tỷ đồng).

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị sở, ngành đã đóng góp những giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, như: Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, đặc biệt là lao động trẻ vào làm việc tại các khu công nghiệp; tập trung phát triển sản xuất, trong đó đẩy mạnh tiến độ đề án giao đất giao rừng, phát triển các mô hình sản xuất dựa trên đặc thù văn hóa, tập quán của từng vùng, từng dân tộc; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thực hiện Đề án 196; hình thành các mô hình phát triển sản xuất và cải thiện hạ tầng; quan tâm giải quyết vấn đề xuất cảnh lao động trái phép, an ninh tôn giáo vùng dân tộc…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Dân tộc tỉnh có hướng dẫn cụ thể, đôn đốc, giám sát để đẩy mạnh tiến độ thực hiện Đề án 196. Đồng chí nhấn mạnh đến các giải pháp chuyển đổi cơ cấu lao động, đẩy nhanh việc giao đất cho bà con dân tộc thiểu số trên cơ sở có định hướng canh tác. Việc đào tạo nghề cũng phải sát nhu cầu, điều kiện thực tế và có giám sát kết quả sau đào tạo. Đồng thời, Ban Dân tộc tỉnh chú ý nhiệm vụ giám sát thực hiện công tác giáo dục, chống mù chữ, tái mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long ghi nhận những kết quả đạt được của Ban Dân tộc tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã dành sự quan tâm và có những chính sách riêng để phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, nhằm nâng cao đời sống nhân dân, ổn định an ninh chính trị khu vực. Hiện nay tỉnh đang thực hiện Đề án 196 với mức đầu tư lớn, trong đó năm 2017 sẽ phân bổ vốn gần 200 tỷ đồng, quyết tâm đưa các xã, thôn ĐBKK đến năm 2020 thoát khỏi diện ĐBKK. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai mục tiêu giảm nghèo bền vững vẫn gặp những thách thức, khó khăn, đặc biệt là đối với các địa bàn dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, đến thời điểm này Đề án 196 vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra. Do đó, Ban Dân tộc - cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh thực hiện Đề án 196 phải luôn nắm sát tình hình, chỉ rõ tiến độ, hiệu quả thực hiện nội dung này của các địa phương, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Đức Long khẳng định, nhiệm vụ của Ban Dân tộc tỉnh không thuần túy thực hiện các dự án, chương trình kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đơn vị cần tăng cường nắm bắt, đánh giá tình hình, qua đó tham mưu cho tỉnh, đề xuất các giải pháp nhằm ổn định chính trị, an ninh trật tự, cải thiện đời sống, thu nhập, văn hóa xã hội... cho người dân vùng dân tộc thiểu số. Theo đó, Ban cần phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc, có mạng lưới cộng tác viên, tăng cường đi cơ sở, chủ động phối hợp tốt với các đơn vị, địa phương, lực lượng quân đội, giám sát kỹ tình hình giao đất giao rừng, xuất cảnh, tôn giáo tín ngưỡng, tái mù chữ, chống nạn tảo hôn, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao hiệu quả công tác cán bộ vùng dân tộc thiểu số…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh trong thời gian tới cần chủ động tham mưu với tỉnh thực hiện sơ kết đánh giá việc triển khai Nghị quyết 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân tộc trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Việt Hoa

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.