Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, toàn diện

Phát huy truyền thống lực lượng dân quân tự vệ

Thứ Hai, 21/08/2017, 02:25 [GMT+7]
.
.

Dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng vũ trang quần chúng, góp phần quan trọng trong bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Những năm qua, Quảng Ninh đã chỉ đạo triển khai xây dựng, củng cố lực lượng này rộng khắp, tổ chức hợp lý, chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng là lực lượng vô địch, là “một bức tường sắt” của Tổ quốc như Bác Hồ đã từng khẳng định trong thư gửi lực lượng DQTV và du kích toàn quốc ngày 27-5-1947.

“Bức tường sắt” của Tổ quốc

Ngay từ những ngày đầu thành lập, lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc vừa duy trì sản xuất vừa phối hợp tham gia bảo vệ nhà máy, xí nghiệp, công sở, địa phương góp phần cùng quân và dân cả nước đánh đuổi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng DQTV và du kích Quảng Ninh đã phối hợp với các lực lượng, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tham gia đánh gần 3.200 trận, tiêu diệt, làm bị thương 22.100 tên địch, bắt sống gần 3.000 tên, thu trên 8.000 súng các loại cùng nhiều quân trang, quân dụng khác.

Trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lực lượng DQTV trong tỉnh đã trực tiếp bắn rơi 200 máy bay Mỹ, cử hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tham gia các đơn vị chủ lực vào Nam chiến đấu. Trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, lực lượng dân quân của tỉnh đã xây dựng và phát triển lên trên 10% dân số, lực lượng tự vệ được xây dựng tổ chức tới cấp sư đoàn tự vệ đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Bộ CHQS tỉnh trao tặng giấy khen cho các CBCS DQTV đạt thành tích xuất sắc trong Hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2017.
Bộ CHQS tỉnh trao tặng giấy khen cho các CBCS DQTV đạt thành tích xuất sắc trong Hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2017.

Lực lượng DQTV của tỉnh đang ngày càng phát triển vững mạnh, rộng khắp với trên 570 đơn vị dân quân, tự vệ ở cơ sở, gần 30.000 đồng chí tham gia. Đến nay, mỗi địa phương trong tỉnh đều xây dựng 1 trung đội dân quân cơ động, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Cùng với đó, xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của 6 tiểu đội DQTV thường trực ở các xã, phường biên giới, thị trấn trọng điểm nội địa. Đồng thời, phát huy hiệu quả lực lượng dân quân tự vệ biển với 10 tiểu đội và 23 trung đội. Lực lượng DQTV đã phát huy tốt vai trò trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Từ đầu năm đến nay, lực lượng DQTV trong toàn tỉnh đã tham gia trên 900 lượt tổ với gần 2.000 đồng chí, tuần tra, phát hiện ngăn chặn và xua đuổi 350 vụ với 480 lượt người xâm phạm lãnh thổ trái phép, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xây dựng lực lượng đảm bảo cả chất và lượng

Để xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, góp phần củng cố, tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, từ khi có Luật DQTV, tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp, chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ các biện pháp tổ chức xây dựng, huấn luyện, đảm bảo chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV. Trong đó, tập trung xây dựng lực lượng DQTV gắn với xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan, tổ chức thường xuyên củng cố, kiện toàn ban CHQS, nhất là ở xã, phường, thị trấn và doanh nghiệp, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ DQTV chuyên trách, bán chuyên trách ở cơ sở, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng tốt. Đồng thời, thường xuyên quan tâm chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối.

Song song với việc tổ chức, xây dựng lực lượng, Bộ CHQS tỉnh luôn chú trọng nâng cao chất lượng chính trị cho lực lượng DQTV, tuyển chọn những công dân có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, có văn hoá, sức khoẻ, đủ độ tin cậy. DQTV đã phát huy dân chủ ở cơ sở, dựa vào dân để phát hiện kịp thời và kiên quyết loại những người không đủ tiêu chuẩn, không bảo đảm độ tin cậy về chính trị ra khỏi lực lượng. Từ đầu năm 2017 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức 10 lớp tập huấn về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ ban CHQS các xã, phường, thị trấn, TKV, cán bộ DQTV Binh chủng Phòng không, Pháo binh, Công binh...

Xác định công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là biện pháp then chốt để nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng DQTV, tỉnh chỉ đạo các địa phương triển khai huấn luyện DQTV đầy đủ theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát với yêu cầu và đặc điểm của từng địa bàn. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tác chiến cũng như chỉ huy điều hành tác chiến trong khu vực phòng thủ. Tỉnh cũng đã quan tâm chăm lo và thực hiện một số cơ chế phù hợp bảo đảm tốt chế độ đối với lực lượng DQTV. 6 tháng đầu năm nay, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh đầu tư mua sắm trang phục cho DQTV toàn tỉnh với kinh phí 21 tỷ đồng...

Phát huy truyền thống xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng DQTV Việt Nam và truyền thống Tự vệ Vùng mỏ, Quảng Ninh tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, thực sự là lực lượng vũ trang quần chúng trung thành, tin cậy của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân.

Trúc Linh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.