TX Quảng Yên: Chuyển biến tích cực từ thực hiện Chỉ thị số 09

Thứ Năm, 24/08/2017, 11:19 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, TX Quảng Yên đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường thế trận an ninh nhân dân, tạo môi trường ổn định thu hút đầu tư, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng tại địa phương.

Các thành viên Tổ tự quản về an ninh trật tự của phường Quảng Yên, TX Quảng Yên nhắc nhở người dân không lấn chiếm vỉa hè.
Các thành viên Tổ tự quản về an ninh trật tự của phường Quảng Yên, TX Quảng Yên nhắc nhở người dân không lấn chiếm vỉa hè.

Thị uỷ Quảng Yên đã ban hành Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 9-9-2013 về thực hiện Chỉ thị số 09. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã và cấp uỷ 19 xã, phường quán triệt tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung Chỉ thị số 09; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Chỉ thị đảm bảo sát với đặc thù, thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Song song với đó, Thị uỷ đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thị xã, cấp uỷ cơ sở phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thị uỷ đã quan tâm, lãnh đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ thị xã đến cơ sở, chỉ đạo việc triển khai thực hiện phong trào gắn với việc thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, nếp sống văn hoá. Để phong trào được triển khai hiệu quả, Ban Thường vụ Thị uỷ đã chỉ đạo UBND thị xã, cấp uỷ cơ sở thường xuyên củng cố, kiện toàn xây dựng lực lượng công an, dân quân tự vệ vững mạnh; duy trì hiệu quả hoạt động 11 ban bảo vệ dân phố tại các phường, xã. Đến nay, đã có 179/179 khu phố, thôn, xóm với 27.645 hộ đăng ký tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Toàn thị xã hiện có 194 tổ tự quản về an ninh trật tự. 5 năm qua (2012-2017), các tổ tự quản về an ninh trật tự đã cung cấp 226 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự và hoạt động của các loại tội phạm. Qua đó, lực lượng Công an thị xã đã xác minh, làm rõ, xử lý hình sự 62 vụ, xử lý hành chính 23 vụ, bắt, vận động đầu thú 5 đối tượng truy nã. Các tổ tự quản còn tham gia giải quyết, hoà giải thành công 572 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần giảm khiếu kiện trong nhân dân, không để phát sinh phức tạp về an ninh trật tự.

Nhờ làm tốt các mặt công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nên những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã được đảm bảo ổn định, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp; giảm mạnh tội phạm và tệ nạn xã hội. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, TX Quảng Yên tiếp tục huy động sức mạnh đoàn kết của toàn dân tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện cho kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương ngày càng phát triển.

Thuỳ Dương (Trung tâm TT-VH Quảng Yên)

.
.
.
.
.
.
.
.