TP Hạ Long: Vận hành hiệu quả chính quyền điện tử

Thứ Bảy, 12/08/2017, 14:54 [GMT+7]
.
.

Với mục tiêu xây dựng nền hành chính theo mô hình chính quyền điện tử hiện đại, thời gian qua TP Hạ Long đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của các cơ quan, chính quyền các cấp trong thành phố, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đối với các tổ chức, công dân.

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Hồng Hải hướng dẫn công dân tra cứu thủ tục hành chính qua hệ thống tra cứu điện tử.
Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Hồng Hải hướng dẫn công dân tra cứu thủ tục hành chính qua hệ thống tra cứu điện tử.

Xác định việc xây dựng chính quyền điện tử là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, TP Hạ Long đã tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Đến nay, 100% phường, phòng, ban của thành phố được trang bị đầy đủ máy tính, máy quét văn bản, máy in; thiết bị mạng để kết nối mạng LAN nội bộ. Trên cơ sở này, các phường, phòng, ban, đơn vị đã triển khai đồng bộ ứng dụng CNTT, như: Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng; hệ thống thư điện tử; hệ thống quản lý hành chính; hệ thống quản lý tác nghiệp liên thông... Bằng những giải pháp trên, việc xây dựng chính quyền điện tử ở TP Hạ Long đã đạt được những kết quả tích cực. Các cơ quan, đơn vị đã tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ, chữ ký số trong điều hành, xử lý gửi, nhận văn bản và liên hệ công tác. Theo thống kê của thành phố, hiện có gần 1.000 hộp thư điện tử công vụ đã được cấp cho các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, qua đó 100% văn bản chỉ đạo, điều hành của thành phố được thực hiện thông qua môi trường mạng và thư điện tử công vụ dưới dạng văn bản điện tử. Đội ngũ cán bộ, công chức của thành phố đã từng bước hình thành thói quen ứng dụng CNTT trong phục vụ công tác chuyên môn, quản lý, điều hành công việc.

Việc vận hành hoạt động của Trung tâm Hành chính công thành phố và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại các phường với hệ thống cơ sở hạ tầng ứng dụng CNTT hiện đại đã trở thành công cụ quan trọng nhằm minh bạch, đơn giản hoá quá trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Hiện tại Trung tâm Hành chính công thành phố, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại 20/20 phường đã đầu tư đồng bộ trang thiết bị CNTT, như: Hệ thống máy vi tính, máy tra cứu TTHC kết nối mạng, máy scan, cài đặt phần mềm điện tử một cửa liên thông; camera giám sát... Qua đó, hỗ trợ hữu ích cho cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp nhận, trao đổi, chuyển dữ liệu hồ sơ để giải quyết một cách nhanh chóng các TTHC cho công dân. Các mô hình này cũng tạo thuận lợi để người dân giám sát việc thực thi công vụ của cơ quan quản lý nhà nước. Đồng chí Đinh Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Hải, cho hay: “Ứng dụng CNTT đồng bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại đã giúp cán bộ, công chức của phường giải quyết các TTHC, lưu hồ sơ một cách khoa học, rõ ràng, qua đó, giải quyết nhanh chóng TTHC cho công dân. Người dân thuận lợi trong việc tra cứu và theo dõi được tình hình giải quyết hồ sơ, giúp nâng cao tính minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục, phát huy vai trò của chính quyền phục vụ người dân...”.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử ở TP Hạ Long đã giúp việc xử lý, điều hành công việc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn được nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Qua đó, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, tạo môi trường lành mạnh để thu hút đầu tư và nền tảng quan trọng để TP Hạ Long hướng đến những mục tiêu cao hơn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nguyễn Thanh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.