Thực hiện chủ đề công tác năm

Xây dựng chính quyền phục vụ

Thứ Tư, 23/08/2017, 09:55 [GMT+7]
.
.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương từ tỉnh đến cơ sở đã xác định tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, tập trung nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hoá ứng xử của đội ngũ CB,CC,VC tại công sở và nơi công cộng...

Quyết liệt trong chỉ đạo triển khai

Năm 2017, tỉnh chọn chủ đề công tác năm là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh” bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Trung ương nhằm xây dựng chính quyền phục vụ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong mỗi CB,CC,VC. Từ phát huy tính tiên phong gương mẫu của CB,CC,VC đã tạo sức lan toả trong các tầng lớp nhân dân về xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh. Thực hiện chủ đề công tác năm, thời gian qua, nhiều cơ quan đã phát động phong trào thi đua năm 2017 với mục tiêu “giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với nâng cao chất lượng công tác, đẩy mạnh cải cách hành chính, văn hoá công sở, đồng hành cùng doanh nghiệp, xây dựng cơ quan văn minh hiện đại, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”.

Các địa phương, đơn vị của tỉnh chủ động tuyên truyền và phát động nhiều phong trào thi đua. Điển hình như TP Hạ Long tổ chức Hội thi “CB,CC,VC chung tay cải cách hành chính năm 2017”; TP Uông Bí tổ chức Hội thi “Tự hào là công dân TP Uông Bí” gắn với chủ đề năm của địa phương và mở nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ. Cùng với đó, TP Cẩm Phả tổ chức tuyên truyền và phát hành trên 10.000 cuốn cẩm nang về Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh; TX Quảng Yên biên soạn 3.000 cuốn sổ tay để phát cho toàn thể CB,CC,VC, người lao động trên địa bàn về chủ đề công tác năm...

Cán bộ xã Quảng Chính (huyện Hải Hà) tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định trong giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.  Ảnh: NGUYỄN HUẾ
Cán bộ xã Quảng Chính (huyện Hải Hà) tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định trong giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Ảnh: NGUYỄN HUẾ

Các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh cũng chú trọng xây dựng cơ chế giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của CB,CC,VC, cơ chế thưởng - phạt kịp thời để khuyến khích, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ... Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, các đơn vị, địa phương đã xây dựng quy chế văn hoá công sở và quy tắc ứng xử của CB,CC,VC, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, các đơn vị đã căn cứ vào kết quả công việc để đánh giá chất lượng, hiệu quả làm việc của đội ngũ CB,CC,VC. Từng CB,CC,VC đã chủ động ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc; không được để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công và nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp...

Đặc biệt, lãnh đạo các địa phương nghiêm túc quán triệt đến tất cả CB,CC,VC nâng cao ý thức, thực hiện kỷ cương công chức, nhất là đối với cán bộ trực tiếp làm việc tại trung tâm hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp phường, xã, thị trấn. Có thể thấy rõ, kết quả từ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính được thể hiện qua giải quyết thủ tục hành chính. Trong 7 tháng năm 2017, Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận 30.783 hồ sơ; trung tâm hành chính công các địa phương tiếp nhận gần 159.000 hồ sơ; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường, xã, thị trấn tiếp nhận 295.807 hồ sơ... Hồ sơ tiếp nhận được cán bộ thực hiện đảm bảo thời gian theo quy định, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%.

Chú trọng khâu kiểm tra, giám sát

Công tác thanh, kiểm tra, giám sát thực hiện chủ đề công tác năm 2017 cũng được tỉnh chú trọng chỉ đạo thực hiện. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thành lập tổ kiểm tra chủ đề công tác năm của đơn vị mình theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương đã thành lập 2 tổ để phân công nhiệm vụ kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chủ đề công tác năm tại đơn vị mình được thường xuyên, như: Cục Hải quan tỉnh, UBND thành phố: Hạ Long, Uông Bí... Một số địa phương còn ban hành quyết định thực hiện phân công nhiệm vụ giám sát, kiểm tra chéo việc thực hiện chủ đề công tác năm giữa các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND cấp xã trên địa bàn. 6 tháng đầu năm nay, 14 địa phương trong tỉnh và các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, sở, ban, ngành, cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn đã thực hiện các cuộc thanh, kiểm tra theo quy định. Nhiều đơn vị duy trì kiểm tra hàng tháng, như: Cục Hải quan tỉnh tổ chức gần 20 cuộc; Cảnh sát PCCC tỉnh tổ chức 40 cuộc; Viện KSND tỉnh triển khai 31 cuộc; Sở GD&ĐT triển khai 25 cuộc, Sở GT-VT triển khai 36 cuộc...

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Quảng Sơn (huyện Hải Hà) hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ.
Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Quảng Sơn (huyện Hải Hà) hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ.

Cũng từ đầu năm 2017 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ, Sở VH-TT cũng tiến hành kiểm tra việc thực hiện chủ đề công tác năm tại 56 lượt đơn vị, địa phương. Đặc biệt, các đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp làm việc, kiểm tra đột xuất tại một số địa phương trong tỉnh về thực hiện lề lối làm việc, công tác tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính... Theo đánh giá, các đơn vị, địa phương đã tuân thủ nghiêm hoạt động của cơ quan, đơn vị, cụ thể là: Tiến hành xử lý công việc thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng quy định của pháp luật; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương khác khi có yêu cầu phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ; thực hiện nghiêm chế độ họp, giao ban định kỳ hàng tháng; đánh giá đúng chất lượng, trình độ của CB,CC,VC làm cơ sở sắp xếp, điều chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời, chuyển đổi vị trí công tác đối với các trường hợp có tinh thần trách nhiệm làm việc chưa cao, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân...

Có thể thấy, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trong thực thi công vụ của đội ngũ CB,CC,VC ngày càng được nâng lên. Qua đây, góp phần quan trọng trong thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế hành chính nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nguyễn Huế

.
.
.
.
.
.
.
.