Thực hiện chủ đề công tác năm: Cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa

Thứ Tư, 09/08/2017, 06:32 [GMT+7]
.
.

Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 3-12-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, trong đó, xác định chủ đề công tác năm là: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh”.

Đến nay, sau hơn nửa chặng đường thực hiện, có thể thấy rõ sự nghiêm túc, trách nhiệm của các địa phương, đơn vị trong thực hiện các chỉ đạo của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, qua đánh giá chung việc triển khai thực hiện chủ đề công tác năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong những tháng đầu năm cũng cho thấy còn không ít tồn tại, hạn chế. Để đạt được những mục tiêu như kỳ vọng cần sự vào cuộc quyết liệt với các giải pháp hiệu quả, phù hợp hơn.  

Vẫn còn nhiều hạn chế

Trước tiên là về công tác tuyên truyền, mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng có thể nhận thấy rõ ràng, việc tuyên truyền vẫn chưa có sức hút để tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động đối với các tầng lớp nhân dân. Nội dung tuyên truyền chỉ mới nêu lên những mặt tốt, tích cực mà chưa mạnh dạn nêu những mặt yếu kém, hạn chế. Việc triển khai chủ đề công tác năm được triển khai mạnh, đồng bộ trong các cơ quan của Đảng, chính quyền, đoàn thể thuộc tỉnh, còn ở một số doanh nghiệp và địa phương vẫn chưa thực sự đạt hiệu quả.

Lãnh đạo UBND TX Quảng Yên kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Trung tâm HCC thị xã, ngày 3-5-2017. Ảnh: NGUYỄN CHIẾN
Lãnh đạo UBND TX Quảng Yên kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Trung tâm HCC thị xã, ngày 3-5-2017. Ảnh: NGUYỄN CHIẾN

Điển hình như về nội dung “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính” vẫn còn có trường hợp CB,CC,VC, người lao động vi phạm quy định về thực hiện chủ đề công tác năm, nhất là vi phạm thời giờ làm việc, đi muộn, về sớm; không đeo thẻ công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Cá biệt còn có công chức cấp xã uống rượu trong giờ làm việc; có viên chức vi phạm văn hoá ứng xử hoặc ngủ trong giờ làm việc đã bị kỷ luật khiển trách. Việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cho tổ chức, công dân tại một số xã, phường, thị trấn, trung tâm hành chính công cấp huyện chưa đúng quy định, cụ thể là niêm yết chưa đầy đủ thủ tục hành chính; chưa cập nhật đầy đủ vào sổ theo dõi và trả kết quả; trả hồ sơ cho tổ chức, công dân nhưng không có ký nhận; chậm trả kết quả giải quyết nhưng chưa có văn bản xin lỗi tổ chức, công dân theo quy định...

Đối với nội dung “xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh” ở nhiều địa phương phong tục, tập quán lạc hậu vẫn còn tồn tại trong một bộ phận người dân, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số. Việc xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, nhất là việc thực hiện các tiêu chí về vệ sinh môi trường ở các xã vùng cao. Nhiều nơi vẫn còn hiện tượng đám tang phúng viếng nhiều vòng hoa, câu đối gây lãng phí. Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị trên địa bàn còn chưa đảm bảo. Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đặt biển quảng cáo sai quy định gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị vẫn còn ở một số địa phương...

Qua rà soát bản cam kết của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở Nội vụ theo dõi và qua kiểm tra thực tế cho thấy, một số cơ quan, đơn vị, địa phương khi tiến hành ký cam kết thực hiện chủ đề công tác năm chưa thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình và chưa gắn với nhiệm vụ của từng cá nhân CB,CC,VC, người lao động. Điều này đã dẫn đến nội dung các bản cam kết bị trùng lắp, chung chung, không cụ thể. Công tác tự kiểm tra của các cơ quan, đơn vị, địa phương và công tác kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan cấp trên chưa được thường xuyên nên những tồn tại chậm được khắc phục. Việc phát hiện vi phạm, xác định trách nhiệm và xử lý chưa kịp thời, chưa nghiêm. Năng lực trình độ, ý thức trách nhiệm của một số CB,CC,VC, người lao động còn chưa cao nên ảnh hưởng hiệu quả công việc được giao...

Cần sự vào cuộc quyết liệt hơn

Trên cơ sở đánh giá, nhìn nhận rõ những tồn tại hạn chế trên, để hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2017, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn. Bởi vậy, trong tất cả các cuộc họp cũng như những chuyến khảo sát, làm việc với đơn vị, địa phương, lãnh đạo tỉnh đều đặc biệt nhấn mạnh, đề cao các giải pháp tập trung thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm. Bởi đây chính là nền tảng quan trọng để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm của tỉnh. Mới đây, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng chủ đề công tác năm của tỉnh nói chung và của cơ quan, đơn vị, địa phương nói riêng đến CB,CC,VC, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Nhất là chú trọng đẩy mạnh nêu gương “Người tốt, việc tốt” để nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, đồng thời phê phán các thói quen xấu, lạc hậu.

Cùng với đó, cần đặc biệt nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu; trách nhiệm của CB,CC,VC, người lao động trong việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra một cách thực chất việc thực hiện chủ đề công tác năm; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo công bằng, khách quan, đúng pháp luật. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm của đơn vị mình, tiến hành việc tự kiểm tra, chấn chỉnh đội ngũ CB,CC,VC, người lao động; tập trung đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện tốt công tác quản lý, chỉnh trang đô thị; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về quản lý trật tự đô thị...

Song song với các giải pháp trên, để việc thực hiện chủ đề công tác năm đạt hiệu quả, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng cần chủ động bố trí, sắp xếp, phân công hợp lý, đúng quy định đối với CB,CC,VC, người lao động, đặc biệt đối với cán bộ làm việc tại trung tâm hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã; bố trí phòng tiếp công dân riêng, thuận lợi, đảm bảo các trang thiết bị cần thiết; ban hành và niêm yết thời gian làm việc, nội quy, quy chế tiếp công dân theo đúng quy định...

Hoài Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.