Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

TX Đông Triều: Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức

Thứ Bảy, 12/08/2017, 08:26 [GMT+7]
.
.

Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thời gian qua, TX Đông Triều đã quyết liệt trong chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) có năng lực, trình độ, ý thức kỷ luật tốt.

Thị uỷ Đông Triều đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 với chủ đề “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh”. Qua đó đã tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng công tác, góp phần quan trọng vào việc giữ vững kỷ cương hành chính, tạo động lực để địa phương phát triển bền vững.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều hướng dẫn người dân đến giải quyết thủ tục hành chính.
Cán bộ Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều hướng dẫn người dân đến giải quyết thủ tục hành chính.

Bám sát nội dung chủ đề công tác năm của tỉnh và thị xã, các cấp, ngành, đơn vị trên địa bàn đã cụ thể hoá từng nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Điển hình, Trung tâm Hành chính công thị xã sớm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai sâu rộng trong toàn thể CB,CC,VC làm việc tại Trung tâm. Đồng chí Đào Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm Hành chính công thị xã, cho biết: Với mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng công tác của đội ngũ CB,CC,VC, Trung tâm đã chỉ đạo thực hiện nghiêm quy trình, quy định, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho công dân, tổ chức. Đến nay, có 340 thủ tục thuộc các lĩnh vực được đưa vào thực hiện tại Trung tâm. Việc giải quyết thủ tục cho người dân theo nguyên tắc “Tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt tại Trung tâm” được thực hiện tốt, đảm bảo thời gian, quy định, rõ ràng trong quy trình và công khai trong từng thủ tục. Các khâu hướng dẫn, nhận, thẩm định, giải quyết, luân chuyển hồ sơ và trả kết quả cho công dân, tổ chức chính xác, thuận tiện, nhanh chóng. Từ đầu năm 2017 đến nay, Trung tâm tiếp nhận 9.189 hồ sơ thuộc các lĩnh vực; trong đó đã giải quyết 6.659 hồ sơ trước hạn, 1.623 hồ sơ giải quyết đúng hạn, 52 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết... Trung tâm thường xuyên tổ chức lấy ý kiến nhận xét, góp ý của tổ chức, công dân về tinh thần, thái độ phục vụ của CB,CC,VC làm việc tại Trung tâm. Hầu hết các tổ chức, công dân cơ bản hài lòng với thái độ phục vụ và chất lượng giải quyết TTHC...

Trao đổi về cách thức triển khai nhiệm vụ công tác này tại địa phương mình, đồng chí Phạm Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Đạo, cho biết: Triển khai chủ đề công tác năm của tỉnh, của thị xã, phường đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác của CB,CC,VC; tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên và vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Cùng với đó, phường tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại phường. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ CB,CC,VC. Nhờ đó, ý thức, trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ CB,CC,VC ngày càng nâng lên. Đặc biệt, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của phường, CB,CC,VC đã nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ tổ chức, công dân đến liên hệ công tác. Từ đầu năm đến nay phường chưa phải xử lý trường hợp cán bộ nào vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính...

Với những giải pháp quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ CB,CC,VC thị xã ngày càng được nâng lên. Đồng chí Phạm Xuân Huệ, Trưởng Phòng Nội vụ TX Đông Triều, cho biết: Sau hơn nửa năm thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh và của thị xã cho thấy rõ sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của từng CB,CC,VC. Trong giờ làm việc, giờ trực đều thực hiện đeo thẻ, chấp hành nghiêm túc giờ giấc hành chính, tuyệt đối không uống bia, rượu. CB,CC,VC đều có kế hoạch làm việc rõ ràng, không sử dụng thời giờ hành chính để giải quyết công việc riêng. Qua kiểm tra đột xuất từ đầu năm đến nay, các tổ công tác của thị xã chưa phát hiện, xử lý trường hợp nào CB,CC,VC vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hoá, văn minh công sở.

Nguyễn Chiến

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.