Tác phẩm dự thi giải Báo chí Búa Liềm Vàng

Đổi mới công tác xây dựng Đảng ở Cô Tô

Thứ Tư, 09/08/2017, 06:20 [GMT+7]
.
.

Những năm gần đây, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự vào cuộc tích cực của địa phương, Cô Tô đã vươn lên phát triển mạnh mẽ về mọi mặt.

Trong đó tổ chức, bộ máy ngày càng được tinh, gọn, hoạt động của chính quyền hiệu quả, kinh tế - xã hội, thế trận quốc phòng - an ninh ngày càng vững mạnh... Đồng chí Hoàng Bá Nam, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, chia sẻ: Thực hiện các chủ trương của Trung ương, tỉnh về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện đã có nhiều chương trình, kế hoạch phù hợp để triển khai. Đặc biệt, thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” (Đề án 25), Cô Tô đã có nhiều chuyển biến tích cực về phương thức lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Các chủ trương, kế hoạch của Huyện uỷ đều phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nên được quân và dân trên đảo đồng thuận, từ đó tạo ra khí thế thi đua mới để chung tay xây dựng Cô Tô giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời...

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cô Tô triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cô Tô triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Đảng bộ Cô Tô hiện có 19 chi, đảng bộ trực thuộc với 590 đảng viên. Đây là lực lượng quan trọng, quyết định sự phát triển chung ở địa phương. Do đó, nhằm phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng, đảng viên, Huyện uỷ Cô Tô đã luôn quan tâm đến công tác kiện toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tham mưu, hoạch định những chủ trương sát hợp với điều kiện thực tế. Thực hiện các nội dung của Đề án 25, đến nay, Cô Tô đã tiến hành tinh giản bộ máy, biên chế một cách phù hợp. Cụ thể, huyện đã thực hiện nhất thể hoá, kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đối với 6/10 đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, gồm: Bí thư Huyện uỷ kiêm Chủ tịch UBND huyện; Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ kiêm Chủ tịch HĐND; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ kiêm Phó Chủ tịch HĐND huyện; Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ kiêm Trưởng Phòng Nội vụ; Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ kiêm Chánh Thanh tra; Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ kiêm Chủ tịch MTTQ huyện... Ở cấp xã, thôn, khu phố, việc kiêm nhiệm các chức danh cũng được huyện Cô Tô chỉ đạo triển khai đúng định hướng của tỉnh... Đặc biệt, hiện nay, Huyện uỷ đang chỉ đạo xây dựng lộ trình để hợp nhất cơ quan Ban Tổ chức Huyện uỷ với Phòng Nội vụ, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ với Thanh tra huyện và Văn phòng Huyện uỷ với Văn phòng HĐND - UBND huyện.

Cùng với tinh giản bộ máy, biên chế, Huyện uỷ Cô Tô đã làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Huyện uỷ đã phân công các uỷ viên ban thường vụ theo dõi, trực tiếp dự chỉ đạo việc đánh giá, phân loại cán bộ tại các chi, đảng bộ trực thuộc để làm cơ sở cho việc đánh giá, xây dựng kế hoạch đào tạo, bố trí cán bộ. Hiện, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện đều được đào tạo cơ bản về chuyên môn, chính trị, có đạo đức, tác phong làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng tốt được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác điều động, luân chuyển, bố trí, bổ nhiệm cán bộ được Huyện uỷ chú trọng. Hoạt động kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Đảng và đảng viên được Huyện uỷ Cô Tô chỉ đạo triển khai thường xuyên và đột xuất, nhất là khi có dấu hiệu vi phạm. Đặc biệt, Huyện uỷ luôn đề cao trách nhiệm cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát gắn kết chặt chẽ giữa việc kiểm tra của cấp uỷ với thanh tra nhà nước, đồng thời phát huy cao độ vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chuyên môn của huyện đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra, thanh tra và đã tiến hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo 6 đảng viên, khiển trách 2 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 2 đảng viên.

Hiện nay, các nghị quyết của Đảng bộ về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường, quản lý đất đai đều bám sát thực tiễn, do đó việc thực hiện luôn nhận được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng chí Hoàng Bá Nam khẳng định thêm: “Nghị quyết đi vào cuộc sống và cuộc sống được đưa vào nghị quyết, tạo ra mối tương tác giữa “Ý Đảng - Lòng dân” là yếu tố cơ bản nhất để xây dựng huyện đảo Cô Tô nhanh chóng trở thành “viên ngọc sáng” ở vùng biển, đảo Đông Bắc của Tổ quốc”.

Quang Minh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.