Phòng, ban, đơn vị tương đương có số lượng từ 9 biên chế trở xuống được bố trí không quá 1 cấp phó

Thứ Năm, 10/08/2017, 12:57 [GMT+7]
.
.

Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 676/QĐ-TU, ngày 8/8/2017, về việc quy định số lượng cấp phó thuộc các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh. Ảnh Minh Thu
Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh. Ảnh: Minh Thu

Theo đó, quy định số lượng cấp phó các phòng, ban, đơn vị tương đương thuộc các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, như sau:

Đối với cơ quan, đơn vị, địa phương đã có quy định cụ thể của Trung ương về số lượng cấp phó các phòng, ban, đơn vị tương đương thuộc và trực thuộc các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện thì thực hiện theo quy định hiện hành.

Đối với cơ quan, đơn vị, địa phương chưa có quy định cụ thể của Trung ương về số lượng cấp phó các phòng, ban, đơn vị tương đương thuộc và trực thuộc thì được quy định như sau: Phòng, ban, đơn vị tương đương có số lượng từ 9 biên chế trở xuống (tính cả HĐLĐ) được bố trí không quá 1 cấp phó; phòng, ban, đơn vị tương đương có số lượng từ 10 biên chế trở lên (tính cả HĐLĐ) được bố trí không quá 2 cấp phó.

Trong trường hợp đặc biệt, do nhu cầu công tác, để đào tạo cán bộ, việc bố trí tăng thêm số lượng cấp phó các phòng, ban, đơn vị tương đương thuộc và trực thuộc các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện do Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Đối với cơ quan, đơn vị, địa phương có số lượng phó các phòng, ban, đơn vị tương đương vượt số lượng cấp phó theo quy định của tỉnh do thực hiện sắp xếp lại tổ chức, bộ máy (sáp nhập, hợp nhất ... các phòng chuyên môn, đơn vị) thì phải có kế hoạch, lộ trình bố trí, sắp xếp giảm số lượng cấp phó (đối với trường hợp khi sắp xếp thôi giữ chức vụ lãnh đạo, được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ cho đến khi hết thời gian giữ chức vụ đã được bổ nhiệm; trường hợp đã giữ chức vụ theo thời hạn bổ nhiệm còn dưới 6 tháng thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ cũ đủ 6 tháng).

Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bố trí số lượng phó các phòng, ban, đơn vị tương đương vượt so với quy định thì xây dựng kế hoạch, lộ trình bố trí, luân chuyển giảm cấp phó để đến hết năm 2019 số lượng cấp phó về mức trần theo quy định.

Vạn Thảo

.
.
.
.
.
.
.
.