Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể CT-XH ở Tiên Yên

Thứ Sáu, 04/08/2017, 16:10 [GMT+7]
.
.

Trong những năm qua, Huyện uỷ Tiên Yên và các cấp uỷ trực thuộc đã từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền các cấp phối hợp với MTTQ và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp ngày càng khẳng định vai trò, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Đoàn viên, thanh niên huyện Tiên Yên tham gia xây dựng nông thôn mới ở thôn Sán Xế Nam, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên.  Ảnh: Thiên Vân (CTV)
Đoàn viên, thanh niên huyện Tiên Yên tham gia xây dựng nông thôn mới ở thôn Sán Xế Nam, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên. Ảnh: Thiên Vân (CTV)

Đồng chí Vũ Tiến Thu, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, Trưởng Cơ quan Khối huyện Tiên Yên, cho biết: “Trong quá trình hoạt động, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của huyện đã tập hợp được nhiều ý kiến, kiến nghị của nhân dân, kịp thời gửi tới cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp; thực hiện có hiệu quả nhiều nội dung tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Qua đó, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia với chính quyền thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, các nguồn quỹ do nhân dân đóng góp, dự án chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn; tham gia các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; xây dựng nông thôn mới”. Điển hình như trong xây dựng nông thôn mới, MTTQ và các đoàn thể đã phát huy chức năng là cầu nối giữa cấp uỷ, chính quyền và nhân dân; tổ chức phát động được một số phong trào có chiều sâu thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia. 6 tháng đầu năm 2017, MTTQ và các đoàn thể vận động các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ xoá 5 nhà tạm (3 nhà xã Tiên Lãng, 2 nhà xã Đông Ngũ với số tiền 210 triệu đồng); Tiểu ban tuyên truyền cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể huyện tổ chức 2 buổi tuyên truyền về xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đông Ngũ; Hội LHPN các cấp phát động các hộ gia đình hiến đất hành lang, tự tháo dỡ các tường rào để chỉnh trang tuyến đường liên thôn, liên xã; phối hợp với các lực lượng ra quân xây dựng khu chuồng trâu tập trung, khắc phục ô nhiễm môi trường tại Đông Ngũ, Đông Hải; huy động hàng ngàn ngày công tình nguyện của nhân dân tham gia khơi thông cống rãnh, san mặt bằng lề đường trồng gần 2.000m cây xanh, cây hoa, cỏ, tạo diện mạo thôn nông thôn mới dọc tuyến đường liên thôn/khu dân cư các xã Đông Ngũ, Đông Hải. Hội Cựu Chiến binh với phong trào thắp sáng đường quê, nâng cấp đèn cao áp tại 6 thôn (Đông Hải 4 thôn; Đại Thành 2 thôn), lắp đặt 78 bộ đèn cao áp, thay thế 110 bộ đèn bị cháy, hỏng dây (tổng giá trị 15 triệu đồng).

Bên cạnh đó, MTTQ huyện đã nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở. Đồng thời, phát huy vai trò trong việc thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, bám sát sự chỉ đạo của cấp uỷ, các văn bản hướng dẫn của tỉnh, trung ương bằng các chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ huyện, chương trình, kế hoạch của các đoàn thể triển khai xuống các xã, thị trấn tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư. Từ năm 2014 đến tháng 5-2017, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã phối hợp tổ chức 29 cuộc giám sát với 14 nội dung. Điển hình là giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với 514 đối tượng người có công với cách mạng, giám sát việc niêm yết công khai danh sách các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện... Cùng với đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện cũng tích cực tham gia phản biện vào các chủ trương, chương trình, đề án quan trọng như: Các văn bản về chủ trương, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của huyện; các cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất các mô hình phát triển kinh tế; dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tiên Yên đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Nghị quyết số 01-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển nông, lâm, ngư nghiệp huyện giai đoạn 2015-2020... Hầu hết các ý kiến phản biện đều tâm huyết, sâu sắc giúp cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung các văn bản ban hành phù hợp với tình hình thực tiễn, có tính khả thi cao và đi vào cuộc sống.

Công tác tham gia góp ý xây dựng pháp luật cũng được MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm đẩy mạnh, nhất là việc lấy ý kiến cử tri và nhân dân tham gia vào các dự án luật. 3 năm qua đã tổ chức được 101 hội nghị với 8.118 đại diện cử tri tham dự với 447 ý kiến tham gia. Bên cạnh đó, MTTQ và đoàn thể các xã, thị trấn thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, phản ánh, nắm tình hình nhân dân từ khu dân cư, tham mưu cho cấp uỷ phối hợp với chính quyền về chính sách cung ứng dịch vụ công dựa trên đánh giá của người dân. Định kỳ 2 lần/tháng, MTTQ và các đoàn thể các xã, thị trấn tổng hợp tình hình nhân dân và ý kiến, kiến nghị của nhân dân báo cáo cấp uỷ Đảng, chính quyền những vấn đề liên quan đến mọi mặt của đời sống xã hội để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.