Nêu cao vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở

Thứ Tư, 30/08/2017, 13:32 [GMT+7]
.
.

Ngày 27-10-2014, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Công văn số 1926-CV/TU “Về việc tăng cường phát huy vai trò của bí thư chi bộ; trưởng thôn, khu; trưởng ban công tác mặt trận các thôn, bản, khu phố trong thực hiện công tác dân vận”.

Trong đó chú trọng củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu, trưởng ban công tác mặt trận thông qua thực hiện định kỳ các hội nghị giao ban để trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt thông tin từ cơ sở. Đến nay, sau gần 3 năm thực hiện, các hội nghị giao ban ngày càng khẳng định hiệu quả.

Cán bộ xã Tràng Lương, TX Đông Triều, phản ánh nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn tại hội nghị giao ban với Thường trực Thị uỷ Đông Triều. Ảnh: Trần Thuyết (Trung tâm TT-VH Đông Triều)
Cán bộ xã Tràng Lương, TX Đông Triều, phản ánh nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn tại hội nghị giao ban với Thường trực Thị uỷ Đông Triều. Ảnh: Trần Thuyết (Trung tâm TT-VH Đông Triều)

Ngay từ cuối năm 2014, đảng bộ các địa phương trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, ban hành các văn bản đôn đốc, triển khai; phát huy vai trò người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền và sự tham gia của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để tổ chức các hội nghị giao ban giữa Thường trực cấp uỷ và đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu, trưởng ban công tác mặt trận. Theo đó, hội nghị giao ban được tổ chức định kỳ 1 tháng/lần (đối với cấp xã); 3 tháng/lần (đối với cấp huyện). Chủ trì Hội nghị gồm thường trực cấp uỷ, chính quyền, Uỷ ban MTTQ cùng cấp. Thành phần tham dự hội nghị có đại diện các phòng, ban, cơ quan liên quan, các đoàn thể nhân dân và đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu, trưởng ban công tác mặt trận. Tuỳ tình hình về địa bàn dân cư, cơ sở vật chất, việc tổ chức giao ban ở cấp huyện có các hình thức tổ chức hội nghị khác nhau, như: Giao ban theo từng đơn vị cấp xã (Hoành Bồ, Cô Tô), theo cụm xã (Quảng Yên, Cẩm Phả, Vân Đồn), giao ban tập trung tại hội trường (Ba Chẽ, Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Đông Triều), hoặc thông qua trực tuyến từ cấp huyện đến tất cả các xã (Tiên Yên)... Nhiều địa phương có cách làm đổi mới, sáng tạo như Thành uỷ Hạ Long tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến cuối năm 2016 bàn về chuyên đề triển khai “Phong trào toàn dân làm vệ sinh môi trường vì một Hạ Long xanh”. Chỉ tính riêng trong năm 2016, các địa phương đã tổ chức được 1.716 hội nghị giao ban cấp xã, với tổng số 52.831 lượt đại biểu tham dự và có 11.114 ý kiến, kiến nghị; 60 hội nghị cấp huyện, với tổng số 16.231 lượt đại biểu tham dự và có 2.189 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu, trưởng ban công tác mặt trận.

Nội dung các hội nghị giao ban thường tập trung vào việc thông báo tình hình địa phương, những chủ trương, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền; nghe phản ánh bức xúc, kiến nghị, những đề xuất, hiến kế của người dân từ cơ sở; tiếp thu trả lời các ý kiến. Thông qua các hội nghị đó, đội ngũ cán bộ cơ sở đã phát huy vai trò “cầu nối”, phản ánh trực tiếp thông tin đến cấp uỷ các huyện, thị xã, thành phố về các khó khăn, bức xúc trong cộng đồng dân cư. Đồng thời, chia sẻ các kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp hay ở cơ sở. Cũng thông qua hội nghị giao ban, Thường trực cấp uỷ, chính quyền các địa phương đã tiếp nhận được nhiều thông tin quan trọng, từ đó chủ động nắm bắt và giải quyết những bức xúc, kiến nghị ngay từ cơ sở, hạn chế để xảy ra các vụ việc phức tạp. Ngoài ra, việc giao ban định kỳ cũng đã phát huy vai trò của nhân dân thực hiện giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Điển hình như ở Tiên Yên, các cấp uỷ đảng đã xây dựng Quy chế làm việc, đưa nội dung tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực cấp uỷ với đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu, trưởng ban công tác mặt trận các khu dân cư (cấp huyện tổ chức 1 quý/lần, cấp xã 1 tháng/lần) nhằm phát huy vai trò của hệ thống chính trị đến cơ sở; thực hiện tốt việc cung cấp, tiếp nhận, xử lý thông tin từ cấp uỷ. Đồng chí Vũ Tiến Thu, Trưởng Ban Dân vận huyện Tiên Yên, cho biết: Thông qua dân chủ đại diện của đội ngũ bí thư, trưởng thôn, khu; trưởng ban công tác mặt trận các khu dân cư đã tham gia góp ý cho cấp uỷ, nhất là thực hiện cung cấp thông tin 2 chiều từ cấp uỷ đến cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. Trong năm 2015-2016, cấp huyện tổ chức 6 cuộc giao ban với tổng số 120 ý kiến tham gia, cấp uỷ các xã, thị trấn đã tổ chức 186 hội nghị giao ban với tổng số 1.142 ý kiến, kiến nghị phản ánh trực tiếp những vấn đề nhân dân quan tâm, những cách làm hay, hiến kế trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới, nâng cấp đô thị và thực hiện nếp sống văn minh...  

Việc tổ chức hội nghị giao ban đã giúp cấp uỷ các cấp góp phần nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị về công tác dân vận của Đảng; đổi mới hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, phát huy vai trò của bí thư chi bộ; trưởng thôn, khu; trưởng ban công tác mặt trận các thôn, bản, khu phố. Hội nghị là dịp để cấp uỷ, chính quyền các địa phương lắng nghe phản ánh những ý kiến, đề xuất từ những người gần dân nhất, từ đó nắm thông tin một cách trực tiếp, đa chiều để có thể đưa ra những chủ trương, quyết định kịp thời, chính xác trong công tác điều hành, thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, sau gần 3 năm triển khai việc tổ chức hội nghị giao ban vẫn còn những hạn chế, như: Một số địa phương, cơ sở chưa duy trì đúng thời gian tổ chức giao ban định kỳ. Tại mỗi hội nghị giao ban chưa có nhiều đề xuất, hiến kế, cách làm hay, sáng tạo của người dân từ cơ sở. Một số hội nghị số lượng thông tin trao đổi ít, nhiều đại biểu ngại phát biểu, chưa mạnh dạn bày tỏ ý kiến. Có những vụ việc mặc dù đã được giải quyết từ cơ sở, hoặc thuộc thẩm quyền của cấp xã nhưng nhiều đại biểu vẫn phản ánh, đề nghị tại hội nghị giao ban cấp huyện... Do đó, các địa phương cần sớm khắc phục những hạn chế này để phát huy tốt nhất hiệu quả của các hội nghị giao ban, qua đó tăng cường phát huy vai trò của bí thư chi bộ; trưởng thôn, khu; trưởng ban công tác mặt trận các thôn, bản, khu phố trong thực hiện công tác dân vận.

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.