MTTQ tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước

Thứ Bảy, 12/08/2017, 13:42 [GMT+7]
.
.

Hương ước, quy ước (gọi chung là quy ước) là văn bản quy định các quy tắc xử sự chung do cộng đồng dân cư cùng thoả thuận đặt ra để giữ gìn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp, truyền thống, văn hoá của mỗi thôn, bản, khu phố; hỗ trợ tích cực cho việc quản lý nhà nước bằng pháp luật.

Những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện quy ước; góp phần phát huy dân chủ, giữ vững trật tự, an toàn xã hội từ cơ sở.

Cán bộ Uỷ ban MTTQ thị trấn Ba Chẽ và đại diện đoàn thể nhân dân khu phố 5 của thị trấn, kiểm tra tiến độ làm đường bê tông ngõ xóm trên địa bàn.
Cán bộ Uỷ ban MTTQ thị trấn Ba Chẽ và đại diện đoàn thể nhân dân khu phố 5 của thị trấn, kiểm tra tiến độ làm đường bê tông ngõ xóm trên địa bàn.

Để các quy ước phù hợp với thực tiễn cuộc sống, ngay từ khâu xây dựng dự thảo nội dung, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên luôn chú trọng tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến thông qua các buổi họp thôn, bản, khu phố. Trong đó chú trọng ý kiến của các già làng, trưởng bản, người có uy tín tại khu dân cư, bởi đây là những người có tiếng nói quan trọng trong cộng đồng, am hiểu luật pháp, nắm chắc điều kiện kinh tế - xã hội, phong tục tập quán, truyền thống văn hoá của địa phương. Bằng cách làm này, các quy ước thực sự công khai, dân chủ, phản ánh đầy đủ ý chí của cộng đồng dân cư trên địa bàn; đồng thời bảo đảm thuận lợi cho việc tuyên truyền phổ biến đến nhân dân khi văn bản này được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung của quy ước đều hướng đến việc củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư; góp phần xây dựng nếp sống văn minh, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tìm hiểu tại thị trấn Ba Chẽ (huyện Ba Chẽ), chúng tôi được đồng chí Hoàng Văn Toàn, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị trấn, cho biết: “Hiện toàn bộ 8 khu phố của thị trấn đều đã có quy ước. Với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, vừa tuân thủ pháp luật và quy định của Nhà nước, vừa phát huy được bản sắc văn hoá truyền thống của mỗi dân tộc, phù hợp với đời sống của người dân, nên các quy ước rất nhanh chóng đi vào đời sống nhân dân và phát huy hiệu quả rõ rệt. Điển hình như trong những năm gần đây, các đám hiếu, hỉ trên địa bàn được tổ chức tiết kiệm, giản dị, văn minh, không còn tổ chức ăn uống kéo dài nhiều ngày như trước; giảm rõ rệt việc thách cưới, tảo hôn, ma chay, phúng điếu mê tín dị đoan. Đặc biệt khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, nhiều nội dung, tiêu chí được bà con đồng lòng chung sức thực hiện. Đơn cử như việc đóng góp kinh phí, ngày công để xây dựng đường giao thông thôn, xóm rộng rãi, khang trang...”.

Cùng với vận động người dân tham gia xây dựng quy ước, MTTQ các cấp còn phối hợp tuyên truyền, phổ biến để người dân hiểu và tự giác thực hiện theo nội dung quy ước đã được thống nhất chung. Trong đó đội ngũ cán bộ mặt trận thường xuyên bám sát cơ sở, phát huy vai trò là những tuyên truyền viên hiệu quả để đưa quy ước vào cuộc sống, gắn liền với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các phong trào, cuộc vận động do MTTQ chủ trì, phát động. Điển hình như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” nay là “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các nội dung quy ước đã phê duyệt được niêm yết công khai tại các nhà văn hoá; định kỳ phát trên hệ thống loa truyền thanh tại các thôn, xóm, khu dân cư để phổ biến đến mọi người dân. Toàn tỉnh hiện có 1.418/1.566 làng, thôn, bản, khu phố có quy ước đã được phê duyệt và phổ biến đến cộng đồng dân cư. Để những quy ước này ngày càng hoàn thiện, trong quá trình triển khai, MTTQ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác rà soát, ghi nhận ý kiến phản hồi từ người dân; từ đó kịp thời tham mưu cho ngành Tư pháp để có sự điều chỉnh, bổ sung đúng quy định, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Vào dịp Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18-11 hằng năm, các thôn, bản, tổ dân phố tiến hành xem xét, đánh giá việc chấp hành, thực hiện quy ước của nhân dân, kịp thời biểu dương những gia đình, cá nhân gương mẫu, thực hiện tốt.

Để phát huy hơn nữa vai trò của quy ước trong đời sống xã hội, thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản pháp luật về xây dựng và triển khai thực hiện quy ước, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và nhân dân; đưa việc thực hiện quy ước vào tiêu chí để bình xét thi đua gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.