Mở rộng dân chủ trong công tác xây dựng Đảng và tổ chức, cán bộ

Thứ Bảy, 12/08/2017, 07:48 [GMT+7]
.
.

Nguyên tắc tập trung dân chủ luôn được đề cao trong công tác xây dựng Đảng và tổ chức, cán bộ. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đúng cán bộ.

Xác định rõ tầm quan trọng đó, thời gian qua tỉnh đã tập trung triển khai có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 19-NQ/TU “Về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” và mới đây nhất là Chỉ thị số 12-CT/TU về “Thống nhất nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với bầu trưởng thôn, khu phố, nhiệm kỳ 2017-2020”...

Đại hội Chi bộ khu phố 7A, phường Hồng Hải (TP Hạ Long) nhiệm kỳ 2017-2020.
Đại hội Chi bộ khu phố 7A, phường Hồng Hải (TP Hạ Long) nhiệm kỳ 2017-2020.

Điều này được thể hiện cụ thể, rõ nét ở hàng loạt các nội dung công việc mà tỉnh đã quyết liệt triển khai thời gian qua, bước đầu đã mang lại những kết quả khả quan. Đó là không ngừng quan tâm, tăng cường xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; bồi dưỡng, phát triển đảng viên ở thôn, bản, vùng sâu, vùng xa, doanh nghiệp ngoài nhà nước; đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy; tăng cường cơ chế giám sát của nhân dân; xây dựng tiêu chí đánh giá công khai, minh bạch cũng như tổ chức thi tuyển cán bộ quản lý lãnh đạo. Đồng thời tập trung đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là cán bộ cơ sở; tiến hành bầu cử trực tiếp; nhất thể hoá kiêm nhiệm các chức danh...

Theo đó, trong công tác cán bộ, tỉnh đã tiến hành quy hoạch trên cơ sở thận trọng, khách quan, mở rộng đối tượng, với phương châm quy hoạch cán bộ phải có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí quy hoạch, đáp ứng được cơ cấu ba độ tuổi ở mỗi chức danh. Nhờ vậy công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 ở cả ba cấp (tỉnh, huyện, xã) được tiến hành một cách đồng bộ, đúng nguyên tắc, quy trình. Chất lượng đội ngũ cán bộ đưa vào quy hoạch được nâng lên đáng kể, bảo đảm số lượng, cơ cấu hợp lý. Cụ thể, trong quy hoạch cấp tỉnh giai đoạn 2015-2020 đã thực hiện được gấp 2,6 lần số lượng uỷ viên đương nhiệm (nữ 30,06%, tuổi trẻ dưới 40 bằng 22,3%, dân tộc thiểu số 9,8%). Quy hoạch cấp huyện là 1.690 lượt, gấp 1,91 lần so với số đương nhiệm.

Cùng với đó, việc mở rộng dân chủ trong phát hiện, lựa chọn và bầu cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt được đặc biệt quan tâm, đề cao. Tỉnh đã bổ nhiệm thông qua thi tuyển 89 chức danh lãnh đạo, quản lý, trong đó tuổi trẻ trên 70%, 100% có trình độ từ thạc sĩ, tiến sĩ, hai bằng đại học trở lên. Toàn tỉnh đã thực hiện đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp uỷ tại 100% cấp huyện, 80% cấp cơ sở. Đổi mới quy trình cấp uỷ giới thiệu nhân sự (có số dư) để nhân dân lựa chọn, sau đó chi bộ mới tổ chức đại hội để phân công. Việc làm này đã được nhân dân và đảng viên đánh giá rất cao. Cùng với đó, tỉnh đã ban hành quy chế điều động luân chuyển cán bộ theo nguyên tắc: Cán bộ cấp trưởng không giữ chức vụ quá 7 năm, cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ không giữ chức vụ quá 3 năm... Đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung cán bộ, tránh sự trì trệ, kém hiệu quả, lợi ích nhóm. Đến nay toàn tỉnh đã luân chuyển, bố trí cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu không phải là người địa phương đối với 6/9 chức danh cấp tỉnh; 12/14 bí thư cấp uỷ cấp huyện; 8/14 chủ tịch UBND cấp huyện; 14/14 trưởng công an và viện trưởng viện KSND cấp huyện. Ở các địa phương như TP Móng Cái, có 17/17 bí thư cấp uỷ và 16/17 chủ tịch UBND xã, phường không phải là người địa phương; huyện Bình Liêu 7/7 xã bí thư cấp uỷ không là người địa phương; TP Cẩm Phả 11/16 bí thư cấp uỷ và 6/16 chủ tịch UBND phường, xã không là người địa phương...

Để tăng cường mở rộng dân chủ trong Đảng, thời gian qua Quảng Ninh cũng đã tiên phong thực hiện kiêm nhiệm, nhất thể hoá các chức danh người đứng đầu cấp uỷ và chính quyền ở tất cả các địa phương trên địa bàn. Đồng thời, nhất thể hoá các chức danh người đứng đầu các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, như: Trưởng ban dân vận kiêm chủ tịch uỷ ban MTTQ ở 13/14 địa phương; chủ nhiệm UBKT kiêm chánh thanh tra ở 9/14 địa phương; trưởng ban tổ chức kiêm trưởng phòng nội vụ ở 8/14 địa phương; trưởng (phó) ban tuyên giáo kiêm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị ở 13/14 địa phương; bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn ở 98% thôn, bản, khu phố. Đặc biệt, cùng với thực hiện nhất thể hoá các chức danh, tỉnh đã thí điểm thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở 13/14 đơn vị cấp huyện; đã ban hành quy chế làm việc và thống nhất các hoạt động chung. Đến nay đã bổ sung việc thực hiện kiểm đếm cụ thể hiệu quả công tác vào Quy chế đánh giá, làm căn cứ quy hoạch, đào tạo và bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động luân chuyển cán bộ, góp phần ngăn ngừa việc lạm dụng, lợi dụng quyền lực trong thực hiện chức trách nhiệm vụ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Với quyết tâm đổi mới, cùng với các giải pháp đột phá, quyết liệt tấn công vào những khâu yếu, việc khó, những vấn đề tồn tại, hạn chế, công tác xây dựng Đảng cũng như công tác tổ chức cán bộ của tỉnh nhiều năm qua luôn được dư luận nhân dân, đảng viên trên địa bàn tỉnh và Trung ương đánh giá cao. Tuy nhiên, chưa bằng lòng với những gì đã đạt được, để đáp ứng xu thế phát triển trong tình hình mới, tỉnh đang tập trung các giải pháp để tiếp tục tạo ra những đột phá mới, quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ quản lý các cấp có chuyên môn nghiệp vụ, năng lực cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, tiên phong gương mẫu đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Qua đó, góp phần quan trọng củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Hoài Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.