Góp sức xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Thứ Tư, 09/08/2017, 09:33 [GMT+7]
.
.

Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động, những năm qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương, đồng thời thực hiện hiệu quả Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”.

Hội LHPN phường Ka Long, TP Móng Cái, tham mưu cho Khối Dân vận phường Ka Long về công tác đào tạo công dân điện tử trên địa bàn.
Hội LHPN phường Ka Long, TP Móng Cái, tham mưu cho Khối Dân vận phường Ka Long về công tác đào tạo công dân điện tử trên địa bàn.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, các cấp hội phụ nữ đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ chấp hành, thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các phong trào, hoạt động công tác hội đều được triển khai gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”. Chị Đinh Thị Thắm, Chủ tịch Hội LHPN phường Ka Long, TP Móng Cái, chia sẻ: Nhằm phát huy vai trò của cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân thông qua duy trì hiệu quả các câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật, “Ngày pháp luật”... Đồng thời, tích cực tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em; vận động nhân dân tham gia giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn không để xảy ra tình trạng khiếu kiện phức tạp... Hội cũng chú trọng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về công tác tạo nguồn, quy hoạch cán bộ nữ, qua đó số cán bộ nữ đưa vào quy hoạch ngày càng tăng. Đơn cử, nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu nữ tham gia HĐND phường chiếm 12/25 đại biểu, tăng 4 đại biểu so với nhiệm kỳ trước. Qua đó, từng bước bố trí, sắp xếp hợp lý, tạo điều kiện cho cán bộ nữ phát huy năng lực trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cùng với đó, hội LHPN từ tỉnh đến cơ sở đã chú trọng nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ trong tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Trong 3 năm qua, các cấp hội đã góp ý vào 46 dự thảo văn bản pháp luật, chính sách như: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; dự thảo Luật Đất đai sửa đổi; dự thảo Luật Việc làm; dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình sửa đổi, bổ sung; dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh... Bên cạnh đó, các cấp hội phối hợp tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách, đặc biệt là chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em đang triển khai thực hiện tại địa phương như: Chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo; chính sách đền bù giải phóng mặt bằng; chính sách hỗ trợ phụ nữ học nghề tạo việc làm; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình... Nhờ đó, đã chủ động nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, dư luận xã hội để phản ánh đến cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận xã hội.

Hội LHPN cấp tỉnh và huyện cũng phối hợp chặt chẽ với Hội đồng tiếp công dân tỉnh, ban tiếp công dân cấp huyện trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. 6 tháng đầu năm 2017, các cấp hội đã tham gia tiếp 521 lượt công dân; tiếp nhận, phối hợp giải quyết 21 đơn thư; tư vấn pháp luật trực tiếp và qua điện thoại cho 71 người. Ngoài ra, các cấp hội đã phát huy tốt vai trò đại diện của tổ chức hội trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, vai trò thành viên của các hội đồng tư vấn, ban chỉ đạo tích cực tham gia ý kiến vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng các chính sách ở địa phương...

Nguyễn Dung

.
.
.
.
.
.
.
.