Đông Triều: Trên 1.500 hồ sơ TTHC được giải quyết ở mức độ 3

Thứ Sáu, 11/08/2017, 12:56 [GMT+7]
.
.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Hành chính công (HCC) TX Đông Triều, sau gần 1 năm triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, tính từ ngày 11/9/2016 đến nay, đơn vị này đã tiếp nhận và giải quyết cho trên 1.500 bộ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tổ chức, công dân. Đây là địa phương đang dẫn đầu tỉnh về số lượng giải quyết TTHC qua dịch vụ công mức độ 3.

Cán bộ Trung tâm HCC TX Đông Triều  hướng dẫn người dân giải quyết TTHC
Cán bộ Trung tâm HCC TX Đông Triều hướng dẫn người dân giải quyết TTHC.

Ông Đào Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm HCC TX Đông Triều cho biết: Mặc dù không phải đơn vị được chọn làm điểm triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của tỉnh, tuy nhiên thời gian qua, Đông Triều đã chủ động triển khai nhiều giải pháp thực hiện cung ứng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3. Qua đó, đã góp phần nâng cao hiệu quả, tạo sự tiện lợi trong giải quyết TTHC cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thị xã.

Để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, Trung tâm HCC TX Đông Triều đã chủ động rà soát, công bố các bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo hướng tinh gọn, đơn giản. Đồng thời xây dựng quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường mạng phù hợp theo cấp độ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 nhằm tránh những bất cập, phiền hà đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết về TTHC.

Đến nay, Trung tâm HCC thị xã đã đưa 254/340 bộ thủ tục hành chính vào giải quyết theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (đạt 71,71%). 

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.