Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền miệng

Thứ Sáu, 18/08/2017, 05:06 [GMT+7]
.
.

Tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là một khâu quan trọng, trực tiếp nối liền Đảng, Nhà nước với nhân dân, vừa đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, vừa nắm bắt, phản ánh trung thực, kịp thời tư tưởng, tâm tư, nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng của nhân dân.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác tuyên truyền miệng, trong những năm qua, các cấp uỷ Đảng của tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Đồng chí Phạm Hồng Cẩm, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị thông tin báo chí thường kỳ, ngày 15-8. Ảnh: NGUYỄN DUNG
Đồng chí Phạm Hồng Cẩm, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị thông tin báo chí thường kỳ, ngày 15-8. Ảnh: NGUYỄN DUNG

Hiện nay, Quảng Ninh có 5 báo cáo viên T.Ư và báo cáo viên cấp tỉnh có 70 đồng chí. Bên cạnh đó, 21/21 đảng bộ đã thành lập, thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên đảm bảo số lượng, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Báo cáo viên cấp huyện hiện nay có 475 đồng chí; số lượng báo cáo viên của mỗi đảng bộ huyện, thị xã, thành phố từ 21-30 đồng chí; báo cáo viên các đảng bộ trực thuộc tỉnh từ 5-28 đồng chí. Ở cấp cơ sở, 186/186 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã thành lập ban tuyên giáo và xây dựng đội ngũ báo cáo viên cấp cơ sở với tổng số 5.595 người. Cùng với đó, đội ngũ báo cáo viên của MTTQ, đoàn thể, các ngành đã được thành lập phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù. Trong đó, đội ngũ báo cáo viên pháp luật do ngành Tư pháp thành lập ở cấp tỉnh là 76 đồng chí, cấp huyện 250 đồng chí, cấp xã 760 đồng chí; báo cáo viên do các đoàn thể thành lập cấp tỉnh là 169 đồng chí; tuyên truyền viên cấp cơ sở 2.187 đồng chí.

Đội ngũ báo cáo viên MTTQ, đoàn thể, các ngành hoạt động khá linh hoạt, theo phương châm mọi lúc, mọi nơi, bám sát nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị. Các báo cáo viên còn bám sát từng đối tượng, những con người cụ thể, nhất là đối với những trường hợp liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng... Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở xã, phường, thị trấn cũng đã có những hình thức thiết thực tham gia công tác tuyên truyền miệng. Nhiều nơi đã thực hiện phương châm huyện nắm đến cấp thôn, xã phải nắm đến từng hộ gia đình; phân công nhiệm vụ cho đảng viên phụ trách các hộ dân, tiếp cận từng đối tượng cụ thể để tuyên truyền vận động việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Đặc biệt là đã đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là những đồng chí giữ vai trò chủ chốt cấp uỷ, chi bộ, thôn, bản, khu phố trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục quần chúng nhân dân nơi cư trú.

Cùng với việc củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cấp uỷ Đảng trong toàn tỉnh thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tham mưu với Ban Thường vụ ban hành Quy định về chế độ cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng; chủ động biên tập thông tin thế giới, trong nước và của tỉnh để đưa vào cung cấp cho báo cáo viên hằng tháng... Các cấp huyện cũng tổ chức hội nghị báo cáo viên tối thiểu 1 lần/quý. Việc tổ chức hội nghị báo cáo viên các cấp đã có sự đổi mới về hình thức, phương pháp. Cùng với việc nghe báo cáo tại hội trường, các báo cáo viên còn được tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu thực tiễn... làm phong phú thêm nguồn tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền miệng. Đội ngũ báo cáo viên cũng đã kết hợp phương pháp truyền thống (thuyết trình) với các phương tiện kỹ thuật hiện đại, trình chiếu bằng hình ảnh, góp phần tạo sự hấp dẫn, nâng cao tính thuyết phục, hiệu quả trong công tác tuyên truyền miệng.

Đặc biệt, từ tháng 8-2012, Thường trực Tỉnh uỷ đã giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nhiệm vụ tổ chức Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ vào thứ 3 hàng tuần để thông tin kịp thời những chỉ đạo của tỉnh về kinh tế - xã hội trong tuần. Thực hiện Quy định 406-QĐ/TU, ngày 15-11-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chỉ đạo, định hướng tư tưởng, chính trị đối với thông tin báo chí, dư luận xã hội, theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ được Tỉnh uỷ uỷ quyền là cơ quan chỉ đạo công tác báo chí; là đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin báo chí, nhất là những thông tin liên quan đến các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm của đất nước, của tỉnh. Qua đó, những vấn đề nóng bỏng báo chí quan tâm được trao đổi, giải đáp một cách thấu đáo. Chính hoạt động tuyên truyền trực tiếp này đã tháo gỡ rất nhiều “nút thắt” trong thông tin và dư luận xã hội, kịp thời điều chỉnh những thông tin và dư luận chưa chính xác, tạo sự cởi mở, gần gũi giữa các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các doanh nghiệp và quần chúng nhân dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, trong những năm qua, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và các địa phương, ngành đã thực hiện tốt việc gắn truyền đạt với đối thoại, giao lưu trực tuyến với các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp. Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức giao ban định kỳ hàng tháng với bí thư các đảng bộ trực thuộc; UBND tỉnh, huyện tổ chức Họp tiếp dân định kỳ hàng tháng; Thường trực các đảng bộ trực thuộc tỉnh tổ chức giao ban định kỳ hàng quý với bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, cán bộ thôn, khe, bản; cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp thường xuyên tổ chức đối thoại với cán bộ, đảng viên, nhân dân. Thông qua đó đã có sự trao đổi thông tin hai chiều, trực tiếp giải đáp một số vấn đề về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh, địa phương, cũng như lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề còn bức xúc trong nhân dân, định hướng kịp thời, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp trong nhân dân.

Nhờ hoạt động tích cực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng cũng như những chủ trương lớn của tỉnh đã đến được với cán bộ, đảng viên và nhân dân, được nhân dân đón nhận, ủng hộ. Từ đó, đóng góp tích cực trong việc bảo vệ quan điểm đường lối của Đảng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.