Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc tại Quảng Ninh

Thứ Tư, 09/08/2017, 20:25 [GMT+7]
.
.

Ngày 9/8, Đoàn khảo sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Vũ Văn Phúc, Hàm Trưởng Ban Đảng Trung ương, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát, làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ về  hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm dụng quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương trên địa bàn tỉnh.  Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Đoàn.

Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Trong thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực, thời gian qua tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có nhiều giải pháp mới, đột phá. Điển hình như việc sắp xếp kiện toàn củng cố tổ chức, bộ máy, cơ chế quản lý và sử dụng tài chính, Quảng Ninh đã ban hành, tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TU về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy biên chế, theo hướng một chức năng, nhiệm vụ chỉ có một người hoặc cơ quan thực hiện theo hướng chính và chịu trách nhiệm đến cùng; trên cùng một địa bàn với cùng một chức năng nhiệm vụ chỉ có một đơn vị thực hiện, đảm bảo tinh gọn, tránh chồng chéo, bỏ sót; tách dịch vụ công ra khỏi chức năng quản lý nhà nước; thiết kế bộ máy mới để thực hiện phòng chống tiêu cực như thành lập các Trung tâm Hành chính công; Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư.

Cùng với đó, thời gian qua, Quảng Ninh cũng mở rộng dân chủ trong phát hiện, lựa chọn và bầu cử chức danh lãnh đạo chủ chốt; thực hiện Đại hội bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy; bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý thông qua thi tuyển. Quảng Ninh cũng tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước trên các lĩnh vực theo hướng cụ thể, thiết thực, gắn với quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu trên tinh thần phân công rõ người, rõ việc, rõ cơ quan, rõ trách nhiệm, đảm bảo có tính hệ thống từ tỉnh đến cơ sở. Đổi mới và tăng cường nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, chức trách nhiệm vụ người đứng đầu.

Đồng thời ban hành và tổ chức thực hiện quy chế tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh liên quan tới tiêu cực, tham nhũng, suy thoái của cán bộ, đảng viên; tăng cường cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng; mở rộng hoạt động chất vấn trong Đảng và chế độ nêu gương của người đứng đầu…

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc
Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc kiểm soát cơ chế quyền lực trên địa bàn tỉnh cũng còn tồn tại những hạn chế nhất định. Tổ chức bộ máy đã được sắp xếp kiện toàn song vẫn chưa thực sự tinh gọn theo mong muốn đổi mới của tỉnh; công tác phòng chống tham nhũng lãng phí hiệu quả chưa rõ nét; việc chuyển đổi vị trí công tác ở một số cơ quan chưa thực hiện kiên quyết; thể chế, cơ chế quản lý chưa chặt chẽ; chưa có hệ thống đánh giá, nhận xét cán bộ thống nhất…

Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã làm rõ thêm một số nội dung mà Đoàn công tác quan tâm. Đồng chí khẳng định những đổi mới tỉnh thực hiện thời gian qua đều xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, cái gì có lợi cho dân thì làm. Cách làm của tỉnh không rập khuôn, máy móc mà tiến hành công khai, minh bạch, thận trọng.

Đồng chí cũng cùng các đại biểu trao đổi thẳng thắn một số vấn đề liên quan đến xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chế tài kiểm soát quyền lực như: kiểm soát quyền lực là như thế nào, ai là người được kiểm soát quyền lực; nguyên nhân dẫn đến sự lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng quyền lực để trục lợi cá nhân, phe nhóm. Đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện kiểm soát quyền lực trong thời gian tới như tăng cường giám sát của HĐND, MTTQ; thiết kế bộ máy, cơ chế vận hành cũng như kiểm soát việc sử dụng hệ thống tiền mặt; phân rõ, cụ thể trách nhiệm của Đảng, của chính quyền với nhân dân…

Đồng chí Vũ Văn Phúc, Hàm Trưởng Ban Đảng Trung ương, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Vũ Văn Phúc, Hàm Trưởng Ban Đảng Trung ương, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Vũ Văn Phúc, Hàm Trưởng Ban Đảng Trung ương, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết trách nhiệm của tỉnh. Qua các ý kiến cho thấy Quảng Ninh có nhiều kinh nghiệm việc thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương.

Đồng chí cũng khẳng định, trước thực trạng về quản lý phát triển KT-XH hiện nay bên cạnh những kết quả đạt được, cũng đã nảy sinh một số vấn đề làm mất lòng tin trong nhân dân, trong đó có việc sử dụng quyền lực, trao quyền lực. Vì vậy, việc thực hiện tốt cơ chế kiểm soát quyền lực, làm tốt công tác cán bộ… sẽ ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương.

Ghi nhận những giải pháp của tỉnh Quảng Ninh đã và đang thực hiện cũng như những ý kiến đề xuất của các đại biểu tại buổi làm việc, đồng chí khẳng định sẽ tiếp thu, tổng hợp và cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu tham mưu có những cơ chế thực hiện tốt nhất…

Minh Thu

.
.
.
.
.
.
.
.