Đánh giá cán bộ, khâu tiền đề quan trọng

Thứ Sáu, 18/08/2017, 10:22 [GMT+7]
.
.

Việc Bộ Chính trị ban hành Quy định số 90-QĐ/TW, quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và Quy định số 89-QĐ/TW, quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, một lần nữa khẳng định quyết tâm chính trị cao của Đảng trong việc đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt công tác cán bộ, khắc phục bằng được những yếu kém trong công tác này, để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế.

Đây là lần đầu, Bộ Chính trị ban hành các quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá đối với cán bộ, từ các chức danh cao nhất, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội; người đứng đầu các bộ, ban, ngành, cơ quan trực thuộc T.Ư, đến bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ, chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư... Ngay sau khi ban hành, các quy định nêu trên đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phấn khởi, tin tưởng đón nhận, kỳ vọng tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị sẽ sớm hiện thực hoá để làm trong sạch, nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp. Trong Quy định số 90-QĐ/TW, tại phần tiêu chuẩn chung, quy định nêu rõ về chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; trình độ; năng lực, uy tín; sức khoẻ, độ tuổi và kinh nghiệm. Về đạo đức, lối sống, Quy định nêu khá cụ thể: Mẫu mực về phẩm chất đạo đức; sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, bao dung; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư.

Tuyệt đối không tham vọng quyền lực, có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc; là trung tâm đoàn kết và gương mẫu về mọi mặt. Không tham nhũng, cơ hội, vụ lợi và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; chỉ đạo quyết liệt trong việc chống tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, cửa quyền và lợi ích nhóm; tuyệt đối không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; công khai minh bạch, khách quan dân chủ trong công tác cán bộ.

Trong thực tế, bên cạnh những kết quả đạt được, chưa bao giờ công tác cán bộ có những vấn đề bức xúc đang đặt ra như hiện nay, đó là tình trạng chạy chức, chạy quyền; bổ nhiệm người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn và các vị trí lãnh đạo quản lý; nhất là tình trạng tham vọng quyền lực, tham nhũng, suy thoái... đang là những vấn đề “nóng” diễn ra ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị. Điển hình là, có cán bộ làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng trong sản xuất, kinh doanh, gây hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế đất nước nhưng vẫn được đề bạt giữ chức vụ cao hơn, được quy hoạch vào chức danh diện T.Ư quản lý. Song điều đáng báo động và lo ngại nhất là cán bộ đó đã “qua mặt” ngay cả các cơ quan tham mưu chiến lược về công tác tổ chức cán bộ của T.Ư. Dù là cá biệt, những trường hợp này ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin của nhân dân.

Triển khai thực hiện các Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI); T.Ư 4 (khoá XII), những yếu kém, bức xúc trong công tác cán bộ đã, đang được T.Ư Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, bài bản, đạt nhiều kết quả tích cực, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, hoan nghênh và đánh giá cao. Không ít vụ việc, vụ án nghiêm trọng phức tạp được chỉ đạo tiến hành khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử; một số cán bộ cấp cao, trong đó có cả những trường hợp đã về hưu vẫn bị xử lý kỷ luật nghiêm minh, đúng người đúng tội; có trường hợp xin thôi chức nhưng không được chấp thuận mà phải chịu hình thức miễn nhiệm.

Nhiều yếu kém trong công tác cán bộ; sai phạm của cán bộ đã được chỉ đạo xử lý kiên quyết, không còn vùng cấm. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, xu thế của cả xã hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm nức lòng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân khi phát biểu tại phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng vừa qua: Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công.

Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra như vậy. Đảng ta xác định công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt trong nhiệm vụ xây dựng Đảng; là nguyên nhân của mọi thành công. Trước những yêu cầu nhiệm vụ mới, trước những yếu kém, bất cập của công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ, việc Bộ Chính trị ban hành các Quy định nêu trên nhằm đột phá vào khâu khó, khâu yếu kém trong công tác cán bộ đã được chỉ ra nhiều nhiệm kỳ qua nhưng chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả. Đây là yêu cầu mới trong lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng và tính thực chất của công tác tổ chức cán bộ, mà trọng tâm là đánh giá cán bộ.

Đánh giá cán bộ là tiền đề xuyên suốt các khâu của công tác cán bộ. Đánh giá đúng sẽ là cơ sở tốt cho việc quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, thực hiện chính sách cán bộ. Đây là việc khó, nhạy cảm vì là công việc liên quan đến sinh mệnh chính trị của đồng chí, đồng đội, nhưng không phải không làm được. Muốn đánh giá đúng thực chất cán bộ phải có tiêu chuẩn chức danh, phải có tiêu chí làm căn cứ đánh giá. Các quy định nêu trên của Bộ Chính trị đã chỉ rõ những nội dung khá đầy đủ, cụ thể, mang tính khoa học.

Vấn đề là ý thức của các tổ chức đảng, các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị, người làm công tác tổ chức cán bộ cần nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của công tác cán bộ, biến tư tưởng chỉ đạo của Đảng thành ý chí hành động trong công việc hằng ngày; phải công tâm, khách quan, khoa học, thận trọng, chặt chẽ. Đồng thời, không thể thiếu vai trò kiểm tra, giám sát của cấp uỷ cấp trên, của các tổ chức chính trị - xã hội, của nhân dân để sớm phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp cố tình làm sai, làm trái các quy định của Đảng về công tác cán bộ.

Tin rằng với sự chỉ đạo bài bản, quyết liệt của Bộ Chính trị, công tác đánh giá cán bộ sẽ sớm khắc phục được những yếu kém, hạn chế hiện nay, để xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Theo Bắc Văn (nhandan.com.vn)

.
.
.
.
.
.
.
.