Đảng bộ xã Hải Lạng (Tiên Yên)

Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Thứ Năm, 17/08/2017, 06:07 [GMT+7]
.
.

Trên đường cùng chúng tôi xuống thôn Lâm Thành, xã Hải Lạng (huyện Tiên Yên), đồng chí Trần Văn Hoạch, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hải Lạng, cho biết: Thôn Lâm Thành được xã lựa chọn xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nên bà con trong thôn đang rất tích cực trong phát triển kinh tế, hiến đất làm đường và đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự... Để vận động bà con tích cực hưởng ứng, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ thôn luôn tiên phong, làm nòng cốt trong thực hiện các chương trình, phong trào và vận động gia đình, người thân cùng thực hiện... Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Thị Lựa, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Lâm Thành, cho biết: Thôn có 128 hộ với 648 nhân khẩu; Chi bộ thôn có 15 đảng viên. Để thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, Chi bộ đã triển khai nhiều nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, nhất là trong việc vận động hiến đất xây dựng đường giao thông, làm kênh dẫn nước. Đến nay, bà con trong thôn đã hiến trên 5.000m2 đất làm đường mẫu, kênh, mương dẫn nước.

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.
Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

Hiện Đảng bộ xã Hải Lạng có 186 đảng viên sinh hoạt trong 17 chi bộ trực thuộc, trong đó có 13 chi bộ thôn. Nhận thức rõ Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, ngay từ khi có kế hoạch của cấp trên về triển khai nghị quyết, Đảng bộ xã đã tổ chức quán triệt tinh thần chỉ đạo đến toàn thể các cán bộ, đảng viên. Đảng uỷ xã đã xây dựng các chương trình hành động bám sát tình hình thực tiễn ở địa phương để thực hiện. Qua kết quả đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) ở địa phương đã nêu bật được những ưu điểm. Cán bộ, đảng viên đều có lập trường chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị hay biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”... Một số cán bộ, đảng viên trong xã cũng thẳng thắn nhận định những khuyết điểm, như còn có lúc ngại khó, ngại khổ trong quá trình thực thi công vụ; còn biểu hiện né tránh, ngại va chạm trong việc phê bình, tự phê bình. Việc học tập, rèn luyện ở một số cán bộ, công chức có lúc, có nơi còn cầm chừng, chưa hiệu quả...

Từ việc nhận diện đúng những hạn chế, Đảng bộ xã Hải Lạng đã xây dựng chương trình hành động để khắc phục, trong đó trọng tâm là tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng gắn với xây dựng bộ máy, biên chế tinh gọn. Đảng bộ cũng xác định rõ những tiềm năng, lợi thế của địa phương cũng như phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, từ đó xác định mục tiêu, quan điểm và thay đổi tư duy, hành động. Trong đó, chủ động lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, cử tri, nhân dân quan tâm để lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung giải quyết. Ngoài việc ban hành nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ công tác năm thì các lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm khác ở mỗi tháng, mỗi quý đều được Đảng uỷ ban hành nghị quyết lãnh đạo. Các chương trình hành động triển khai nghị quyết của cấp uỷ các cấp sau khi ban hành được Đảng uỷ giao các đồng chí cấp uỷ viên phụ trách trực tiếp phổ biến tới từng chi bộ. Đặc biệt, nhiều nghị quyết còn được Đảng uỷ chỉ đạo biên tập và ghi âm để phát tại 13 cụm loa truyền thanh thôn và 17 chi bộ trực thuộc để nhân dân nắm bắt, từ đó cùng tham gia giám sát.

Song song với đó, Đảng bộ xã Hải Lạng tiếp tục quan tâm hoàn thiện các quy chế làm việc, phân công trách nhiệm đảm bảo phù hợp với từng chức danh. Đảng uỷ xã đã ban hành quy chế hoạt động trong cơ quan Đảng, chính quyền, trong đó quy định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và vai trò người đứng đầu; phân định nhiệm vụ nào phải bàn bạc xin ý kiến tập thể, nhiệm vụ nào thuộc thẩm quyền cá nhân người đứng đầu. Quá trình thực hiện, Đảng uỷ xã đã tăng cường các cuộc hội ý, giao ban, xây dựng kế hoạch công tác hàng tháng chi tiết để làm căn cứ, cơ sở kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm. Mặt khác, Đảng uỷ xã đã thực hiện cơ chế công khai về hoạt động của cấp uỷ, chính quyền, thông tin kịp thời đến nhân dân về các khoản đóng góp, dự án, công trình đầu tư trên địa bàn, mức thu, đóng góp các loại quỹ, phí, lệ phí do chính quyền trực tiếp thu... Việc thực hiện các quy chế làm việc rõ ràng, cụ thể là cơ sở quan trọng để tránh biểu hiện cửa quyền, hách dịch của cán bộ, công chức. Qua đó, hoạt động của bộ máy chính quyền xã ngày càng hiệu quả hơn, các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống được ngăn chặn, đẩy lùi.

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.