Đảng bộ TP Uông Bí: Tạo động lực đổi mới từ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII)

Thứ Năm, 10/08/2017, 07:37 [GMT+7]
.
.

Sau khi triển khai học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, Đảng bộ TP Uông Bí đã và đang triển khai chương trình hành động bằng những việc làm thiết thực. Từ đó, tạo động lực mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đổi mới, tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Lãnh đạo TP Uông Bí làm việc với Công ty Cổ phần BOT Đại Dương về tình hình giải quyết các kiến nghị của cử tri thành phố liên quan đến Dự án cải tạo, nâng cấp QL18, đoạn Uông Bí - Hạ Long. Ảnh: Huyền Trang (Trung tâm TT-VH TP Uông Bí)
Lãnh đạo TP Uông Bí làm việc với Công ty Cổ phần BOT Đại Dương về tình hình giải quyết các kiến nghị của cử tri thành phố liên quan đến Dự án cải tạo, nâng cấp QL18, đoạn Uông Bí - Hạ Long. Ảnh: Huyền Trang (Trung tâm TT-VH TP Uông Bí)

Ngày 30-10-2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW. Sau khi trung ương, tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết, thì ngày 27-12-2016, Thành uỷ tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết cho các đồng chí cán bộ chủ chốt của thành phố và toàn thể cán bộ, đảng viên, chuyên viên cơ quan Thành uỷ, cơ quan Đoàn thể thành phố, Đảng bộ Quân sự, Đảng bộ BQL Di tích và rừng quốc gia Yên Tử với 390/410 đồng chí tham gia (đạt tỷ lệ 95%). Đến ngày 10-1-2017, 47/47 chi, đảng bộ còn lại đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết theo kế hoạch. Trong đó có 43 chi, đảng bộ tự tổ chức quán triệt tại đơn vị do đồng chí Bí thư cấp uỷ truyền đạt và 4 đảng bộ mời báo cáo viên thành phố truyền đạt. Tổng số đảng viên được nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết trong toàn thành phố là 6.525/6.620 đồng chí (98,5%). Sau khi được quán triệt, 4.470/6.620 đảng viên tham gia viết bài thu hoạch (2.150 đảng viên còn lại đã nghỉ hưu không viết bài thu hoạch; chỉ tham gia ý kiến và nêu đề xuất, kiến nghị của cá nhân tại hội nghị chi bộ). Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW tại các chi, đảng bộ cơ sở đã xác định rõ những hạn chế, khuyết điểm, chỉ ra các nguyên nhân khách quan và chủ quan, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, cho biết: Các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã cơ bản khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Các cấp uỷ Đảng đã tập trung chấn chỉnh nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường nắm bắt diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhất là ở chi bộ thôn, khu dân cư. Đồng thời, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh đảng viên có dấu hiệu vi phạm, cơ bản không để xảy ra các vụ việc tiêu cực, bức xúc nổi cộm có liên quan đến cán bộ, đảng viên. Các xã, phường tổ chức lấy ý kiến nhân dân về xây dựng, bổ sung quy ước, hương ước ở thôn, khu dân cư. Các cơ quan hành chính thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo quy định. Số điện thoại của lãnh đạo xã, phường cũng được niêm yết công khai tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại”. Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, giảm thiểu phiền hà trong nhân dân, bước đầu khắc phục tình trạng hành chính hoá đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đảm bảo cho tổ chức và nhân dân đến giao dịch hành chính được thuận lợi.

Cùng với đó, TP Uông Bí tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Bám sát chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Thành uỷ xây dựng Kế hoạch số 34-KH /TU, ngày 6-9-2016 về triển khai việc rà soát, bổ sung quy hoạch các quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đảm bảo quy trình, số lượng, chất lượng, cơ cấu, thành phần theo đúng hướng dẫn. Thành uỷ cũng tiếp tục rà soát, tinh giản bộ máy theo hướng tinh gọn, đồng bộ, hiệu quả. Hiện nay đã hoàn thành việc xây dựng đề án vị trí việc làm Khối Đảng, đoàn thể thành phố; rà soát những người không đủ điều kiện, năng lực và trình độ chuyên môn, đề xuất vận động nghỉ hưu trước tuổi; chưa tuyển thay thế người nghỉ hưu. Đặc biệt, thành phố đã thực hiện nhất thể hoá chức danh Bí thư kiêm trưởng thôn, khu tại 100% thôn, khu trên địa bàn. Công tác kiểm điểm trách nhiệm của tập thể cấp uỷ, người đứng đầu các địa phương, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị đã được thực hiện nghiêm túc. Các đồng chí đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã tập trung giải quyết, khắc phục những yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh, quốc phòng. Chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp uỷ, chính quyền các cấp đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo đề ra các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể; kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung những nội dung cần thiết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.