Đảng bộ TP Uông Bí: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống

Thứ Sáu, 25/08/2017, 13:42 [GMT+7]
.
.

Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống được Đảng bộ TP Uông Bí xác định là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. Vì vậy, thời gian qua, đảng bộ đã đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống gắn với đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Uông Bí, cho biết: Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các chi, đảng bộ cơ sở, MTTQ và các đoàn thể thành phố đã tiến hành rà soát, bổ sung, xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đảm bảo phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, sát hợp với chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền. 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố đã xây dựng bộ chuẩn mực đạo đức của đơn vị theo gương Bác Hồ. Một số đơn vị điển hình như Đảng bộ cơ quan Thành uỷ, Khối chính quyền, chi bộ Khối MTTQ và các đoàn thể thành phố...; mỗi phòng, ban đều xây dựng chuẩn mực đạo đức riêng, in thành khổ lớn, treo trang trọng tại cơ quan.

Ban Tuyên giáo Thành uỷ Uông Bí tổ chức giao ban công tác tuyên giáo. Ảnh: Thanh Hương (Trung tâm TT-VH TP Uông Bí)
Ban Tuyên giáo Thành uỷ Uông Bí tổ chức giao ban công tác tuyên giáo. Ảnh: Thanh Hương (Trung tâm TT-VH TP Uông Bí)

Các cấp, các ngành trên địa bàn quan tâm chỉ đạo sâu sát về công tác giáo dục chính trị tư tưởng và thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Nhiều cấp uỷ đã đưa nội dung giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống vào nghị quyết của chi bộ, thành nội dung sinh hoạt chuyên đề trong chi bộ. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và vấn đề rèn luyện đạo đức cách mạng, nhất là giám sát chặt chẽ đối với cán bộ, đảng viên đảm nhiệm các nhiệm vụ liên quan đến quản lý tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản... Nhờ đó, mỗi cấp uỷ đảng, cán bộ, đảng viên ý thức rõ ràng hơn về nhiệm vụ rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, động cơ, thái độ phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. Việc phát huy tính tiền phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu các cấp uỷ, tổ chức, cơ quan, đơn vị được các cấp uỷ đảng từ thành phố đến cơ sở tập trung triển khai đồng bộ, nghiêm túc theo quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Việc thực hiện nêu gương giúp cho cán bộ, đảng viên vững vàng hơn về bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, gương mẫu và đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố đã nâng cao ý thức tự giác, tích cực trong việc đăng ký thực hiện 7 nội dung theo Quy định 101-QĐ/TW, phát huy đoàn kết nội bộ, giúp đỡ đồng nghiệp, có lối sống trong sạch, lành mạnh, thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; thực hiện các nghĩa vụ của người công dân nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW; thực hiện nghiêm Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Cùng với đó, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, Đoàn thanh niên các cấp đã xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ qua các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội, thu hút đông đảo thanh, thiếu niên tham gia, tạo phong trào sôi nổi trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tuổi trẻ thành phố, như: Thành Đoàn tổ chức hội thi “Người giới thiệu hay nhất về Uông Bí”; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Uông Bí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống, lễ thắp nến tri ân nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh - liệt sĩ 27-7; Đoàn thanh niên phường Bắc Sơn phối hợp với Hội LHPN phường tổ chức hội thi “Giới thiệu hay về lá cờ Đảng”...

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”, Đảng bộ TP Uông Bí đã triển khai nghiêm túc, sâu sát, chặt chẽ, hiệu quả. Việc xây dựng chương trình hành động của cấp uỷ, triển khai viết bài thu hoạch và cam kết, kế hoạch cá nhân cơ bản được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực. Việc thực hiện cam kết và sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm đảng viên cuối năm 2016 được Ban Thường vụ Thành uỷ chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ từ thành phố đến các cơ sở. Hầu hết các tồn tại, hạn chế, nổi cộm, bức xúc ở các cấp, các đơn vị đã được khắc phục, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; sự thống nhất trong đảng và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền.

Bảo Bình

.
.
.
.
.
.
.
.