Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH TP Móng Cái: Tiên phong cách làm mới

Thứ Hai, 07/08/2017, 06:29 [GMT+7]
.
.

Sau 2 năm thành lập, hoạt động của Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH (gọi tắt là Cơ quan Khối) TP Móng Cái đã có nhiều chuyển biến tích cực, mỗi nhiệm vụ công tác được triển khai với quy mô rộng hơn, hiệu quả rõ nét. Đặc biệt, việc ký kết chương trình phối hợp với UBND thành phố theo “cơ chế đặt hàng” đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường vai trò liên minh chính trị của MTTQ và các đoàn thể CT-XH, qua đó thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đổi mới từ “cơ chế đặt hàng”

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Trưởng Cơ quan Khối, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP Móng Cái, cho biết: Căn cứ vào nghị quyết của Thành uỷ về nhiệm vụ, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, Cơ quan Khối chủ động xác định những nhiệm vụ liên quan đến công tác của Khối để xây dựng kế hoạch thực hiện. Từ đây, ký kết chương trình phối hợp với UBND thành phố đảm nhận những nhiệm vụ phù hợp theo “cơ chế đặt hàng”. Cơ quan Khối chủ động xây dựng nội dung cụ thể cho từng nhiệm vụ, lập dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện. Như vậy, thay vì UBND thành phố phải phối hợp với nhiều đơn vị, đầu mối để triển khai thì nay được giao lại hoàn toàn cho Cơ quan Khối phụ trách toàn bộ quá trình từ khi triển khai đến đảm bảo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Với cách làm này, công tác tuyên truyền được tăng cường với sự vào cuộc sâu rộng của các tổ chức đoàn thể, góp phần khẳng định rõ vai trò của Cơ quan Khối trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH phối hợp với Phòng Văn hoá - Thông tin TP Móng Cái tổ chức tập huấn, đào tạo công dân điện tử cho cán bộ Đoàn cấp cơ sở và thôn, khu vào tháng 6-2017. Ảnh: TRẦN VĂN BÌNH (Trung tâm TT-VH Móng Cái)
Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH phối hợp với Phòng Văn hoá - Thông tin TP Móng Cái tổ chức tập huấn, đào tạo công dân điện tử cho cán bộ Đoàn cấp cơ sở và thôn, khu vào tháng 6-2017. Ảnh: TRẦN VĂN BÌNH (Trung tâm TT-VH Móng Cái)

Theo đó, năm 2016 và 2017, Cơ quan Khối đã ký kết chương trình phối hợp với UBND thành phố đảm nhận một số nhiệm vụ quan trọng: Vận động nhân dân đồng thuận trong công tác GPMB đảm bảo tiến độ thi công các dự án động lực; tổ chức hoạt động quảng bá, tuyên truyền và phát triển các sản phẩm du lịch Móng Cái; vận động nhân dân thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền nâng cao chỉ số PAPI, đào tạo công dân điện tử...

Song song với đó, ngày 27-2-2017, Thành uỷ Móng Cái ban hành Đề án số 03-ĐA/TU về “Tăng cường đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của khối dân vận xã, phường và tổ dân vận thôn, khu trên địa bàn TP Móng Cái giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo”. Đến nay, 17/17 xã, phường đã thành lập khối dân vận và 101/101 thôn, khu thành lập tổ dân vận. Qua đó, đảm bảo thống nhất liên thông trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giữa MTTQ, các đoàn thể cấp thành phố và cơ sở, thúc đẩy công tác dân vận ở cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu.

Góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị địa phương

Cùng với thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên biệt của MTTQ và các đoàn thể CT-XH, đến nay, Cơ quan Khối đã ký kết phối hợp với UBND thành phố triển khai một số nhiệm vụ của địa phương theo “cơ chế đặt hàng” đạt nhiều kết quả tích cực với kinh phí trên 1,5 tỷ đồng. Theo đó, năm 2016, công tác GPMB Dự án đường dẫn cầu Bắc Luân II, Dự án mở rộng cảng cạn ICD và cầu phao tạm Km3-4 đáp ứng tiến độ thi công công trình theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt, Cơ quan Khối đã tổ chức “Hội thi người giới thiệu hay nhất về Móng Cái lần thứ I” với quy mô, chất lượng cao, góp phần nâng cao công tác quảng bá, tuyên truyền về tiềm năng, mô hình du lịch mới của Móng Cái. Sau hội thi, thành phố đã thành lập tổ thuyết minh gồm 10 thí sinh xuất sắc tham gia giới thiệu tại các tuyến, điểm du lịch.

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, Cơ quan Khối đã tổ chức tuyên truyền theo phương thức “cầm tay, chỉ việc” thực hiện tại 9 xã điểm với các mô hình cụ thể. Tiêu biểu là mô hình vệ sinh môi trường gắn với xây dựng khu du lịch cộng đồng tại xóm Họ Đặng, thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn. Các đoàn thể đã tích cực vận động, hướng dẫn bà con làm tốt công tác vệ sinh môi trường, đồng thời vận động doanh nghiệp tài trợ vẽ 14 bức tranh phong cảnh trực tiếp vào tường nhà một số hộ dân... Qua đây, nhận thức của người dân trong xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh không ngừng được nâng lên, bộ mặt nông thôn có sự chuyển biến rõ nét, tạo điểm nhấn độc đáo về cảnh quan, thu hút khách tham quan du lịch.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Cơ quan Khối đã tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo công dân điện tử, hướng dẫn công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Đối tượng đào tạo là toàn bộ học sinh cấp 2, cấp 3 trên địa bàn thành phố và mỗi xã 1 lớp cho đối tượng tổng hợp thông qua hình thức tập huấn trực tiếp, tuyên truyền qua tờ rơi, tổ chức hội thi tuyên truyền từ cấp xã đến thành phố.

Thời gian tới, Cơ quan Khối sẽ tăng cường các giải pháp nâng cao năng lực cán bộ của cơ quan thông qua luân chuyển, tập huấn, sinh hoạt chuyên đề; thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc theo hướng giao rõ trách nhiệm của từng đoàn thể làm nòng cốt tham mưu, tổ chức thực hiện nội dung trong 15 nhóm nhiệm vụ của MTTQ và các đoàn thể. Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu triển khai một số nhiệm vụ theo “cơ chế đặt hàng”, tập trung vào cách làm mới, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Nguyễn Dung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.