Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện Bình Liêu

Khắc phục sự chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ

Thứ Sáu, 11/08/2017, 15:03 [GMT+7]
.
.

Sau 2 năm thành lập, đến nay, Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội (CT-XH) (gọi tắt là Cơ quan Khối) huyện Bình Liêu đã từng bước đổi mới về tổ chức, hoạt động, nhất là phát huy hiệu quả vai trò của từng tiểu ban trong khối. Qua đó, góp phần đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tìm hiểu được biết, ngay khi có Quyết định số 44-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Xây dựng cơ quan tham mưu, giúp việc chung trong Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH cấp huyện”, Ban Thường vụ Huyện uỷ Bình Liêu đã nhanh chóng chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt về việc triển khai thực hiện thành lập mô hình Cơ quan Khối huyện. Thường trực Huyện uỷ cũng đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, sắp xếp, bố trí làm việc tập trung theo từng tiểu ban để đảm bảo hoạt động hiệu quả, thống nhất. Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các nhóm nhiệm vụ do tổ chức mình chủ trì, phân công cho các tiểu ban thực hiện đảm bảo tính liên thông từ huyện đến cơ sở, đạt kết quả tích cực. Định kỳ hằng tháng, quý, Thường trực Huyện uỷ tổ chức giao ban với Cơ quan Khối để đánh giá kết quả hoạt động.

Đoàn viên xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương tham gia xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh.
Đoàn viên xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương tham gia xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Mạ Dì Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện, Phó Thường trực Khối, khẳng định: Sau gần hai năm triển khai thực hiện mô hình Cơ quan Khối đã tạo được sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Đội ngũ cán bộ, công chức đều nhận thức rõ việc thành lập Cơ quan Khối là bước đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CT-XH, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động. Đồng thời, khắc phục một bước sự chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát và phản biện xã hội. Đây là một mô hình mới chưa có tiền lệ, vì vậy, trong quá trình thực hiện, huyện cũng đã chủ động, sáng tạo, với tinh thần cầu thị vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Cơ quan Khối đã xác định, lựa chọn các nội dung còn tồn tại, yếu kém để tập trung đẩy mạnh giải quyết hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Cụ thể như: Công tác tập hợp, vận động quần chúng vào tổ chức; công tác phát triển đoàn viên, hội viên; việc xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xoá bỏ phong tục tập quán lạc hậu; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức; công tác phối hợp...

Trong thời gian qua, các tiểu ban trong Cơ quan Khối đã phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ góp phần phát huy vai trò, nhiệm vụ của Khối trên mọi mặt công tác và đạt kết quả đáng ghi nhận. Đồng chí Hoàng Huy Trọng, Chủ tịch LĐLĐ huyện, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền, vận động, cho biết: Tiểu ban đã tham mưu cho Cơ quan Khối đổi mới công tác tuyên truyền, vận động hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân. Trong đó, chú trọng hỗ trợ nguồn lực, xây dựng các mô hình điểm gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên đưa hoạt động đi vào nền nếp rồi mới nhân rộng. Từ đầu năm đến nay, Cơ quan Khối đã phối hợp thực hiện 2 đợt ra quân “Ngày chủ nhật xanh” tại 104/104 thôn, bản, khu phố, đồng thời duy trì tổ chức các buổi tổng vệ sinh môi trường vào thứ 7, chủ nhật hằng tuần phù hợp với điều kiện từng địa bàn với 13.100 lượt người tham gia. Cùng với đó, thực hiện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên và nhân dân sắp xếp đồ dùng sinh hoạt ngăn nắp, ăn ở hợp vệ sinh được 22 buổi với trên 170 lượt người tham gia...

Bên cạnh đó, Tiểu ban Kiểm tra, giám sát cũng đã chủ động tham mưu cho Cơ quan Khối thực hiện tốt việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Đến nay, Tiểu ban đã tập trung tham mưu thực hiện giám sát về việc các thôn, bản, khu phố thực hiện hương ước, quy ước thôn, bản, khu phố; giám sát thường xuyên việc thực hiện chế độ công chức, công vụ, hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, thị trấn. Tiểu ban Dân chủ, pháp luật trong 7 tháng đầu năm cũng đã chủ động tham mưu cho Cơ quan Khối phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 4 cuộc tư vấn pháp luật bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên. Cùng với đó, Tiểu ban phối hợp với Trung tâm tư vấn pháp luật và huấn luyện an toàn lao động thực hiện phổ biến, tư vấn pháp luật cho gần 200 công chức, viên chức, lao động trên địa bàn.

Trúc Linh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.