Ba Chẽ: Củng cố chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận

Thứ Ba, 29/08/2017, 06:52 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện Ba Chẽ đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, với phương châm “hướng mạnh về cơ sở”. Qua đó, đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận ngày càng nâng cao về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, góp phần tích cực trong tập hợp, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc.

Cán bộ MTTQ thị trấn Ba Chẽ (huyện Ba Chẽ) cùng các đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.
Cán bộ MTTQ thị trấn Ba Chẽ (huyện Ba Chẽ) cùng các đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hoàng Văn Toàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Ba Chẽ (huyện Ba Chẽ), cho biết: MTTQ thị trấn xác định, để tập hợp mạnh mẽ và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân thì vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận cơ sở là hết sức quan trọng. Cán bộ mặt trận sẽ là “cầu nối”, tạo sự gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền với người dân. Xác định ý nghĩa đó, MTTQ thị trấn luôn chú trọng rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ mặt trận, nhất là ở khu dân cư. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ thị trấn phát động sâu rộng phong trào “Cán bộ mặt trận làm theo lời Bác” gắn với Cuộc vận động “Rèn luyện tư cách người cán bộ mặt trận”. Từ cụ thể hoá lời dạy của Bác Hồ trong từng nhiệm vụ công tác đã từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ mặt trận từ thị trấn đến từng khu dân cư... Với vai trò, trách nhiệm được giao, cán bộ mặt trận luôn bám sát địa bàn, tình hình tư tưởng, ý kiến phản ánh của người dân để đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và tham gia giải quyết. Những năm gần đây, 8 khu phố của thị trấn liên tục giữ vững danh hiệu “Khu phố văn hóa”. Trong đó, 6/8 khu phố thường xuyên đạt 100% gia đình văn hóa. 6 tháng đầu năm nay, thị trấn đã vận động được trên 200 triệu đồng hỗ trợ xây nhà ở cho 4 hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn...

Ba Chẽ là huyện miền núi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, vì vậy để người dân nắm chắc những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước... phụ thuộc nhiều vào công tác tuyên truyền, vận động của đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Cán bộ làm công tác mặt trận của huyện thường xuyên bám sát địa bàn, chủ động học tiếng dân tộc, không ngừng trau dồi, cập nhật những chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật mới của Đảng và Nhà nước để tuyên truyền, phổ biến cho người dân.

Cùng với đó, công tác tổ chức cán bộ mặt trận các cấp được cấp ủy quan tâm kiện toàn. Hằng năm, huyện đều tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ mặt trận, nhất là ban công tác mặt trận ở các khu dân cư nhằm từng bước thực hiện tốt vai trò xây dựng khối đoàn kết dân tộc; vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở khu dân cư... Đến nay, hoạt động của MTTQ các cấp từng bước có nhiều đổi mới và ngày càng hiệu quả. Vai trò chủ động tham mưu cho cấp ủy, phương thức phối hợp thống nhất hành động với tổ chức thành viên, chính quyền được MTTQ các cấp thực hiện tốt. Vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh của MTTQ ngày càng được phát huy.

Chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện Ba Chẽ đã và đang đi vào chiều sâu, thực sự phát huy vai trò là “cầu nối” giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước. Củng cố chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận từ cơ sở đã góp phần huy động sức mạnh nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương.

Hoàng Giang

.
.
.
.
.
.
.
.