TP Hạ Long tập trung triển khai nhiệm vụ trên tinh thần cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ địa bàn

Thứ Bảy, 08/07/2017, 22:36 [GMT+7]
.
.

Ngày 8-7, đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Thành ủy Hạ Long về tình hình triển khai mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung của khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; việc hợp nhất Ban Tổ chức và Phòng Nội vụ; kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU của BTV Tỉnh ủy và tiến độ triển khai nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn khu theo Chỉ thị 12-CT/TU trên địa bàn thành phố. 

Đặc biệt, tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã dành nhiều thời gian để trao đổi, lắng nghe tình hình của phường Hòn Gai và Hà Lầm – 2 phường điểm của TP Hạ Long được lựa chọn tham gia khảo sát, đánh giá Chỉ số PAPI.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Thị Hoàng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Thị Hoàng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, 6 tháng đầu năm 2017, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã tổ chức triển khai nhiệm vụ theo tinh thần đổi mới, thống nhất, trọng tâm, rõ việc, hiệu quả. Cụ thể, tập trung tuyên truyền quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của tỉnh và thành phố về nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và chủ đề công tác năm gắn với thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, đoàn viên, hội viên duy trì, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình “Toàn dân làm vệ sinh môi trường vì Hạ Long xanh”; kế hoạch lập lại trật tự và văn minh đô thị, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát, tổ chức thành công cuộc bầu cử khu trưởng trên địa bàn; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức cấp phường và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại 20/20 phường.

Lãnh đạo TP Hạ Long báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ trên địa bàn
Lãnh đạo TP Hạ Long báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ trên địa bàn

Hiện nay, TP Hạ Long đã hoàn thiện Đề án thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung trong khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và Đề án hợp nhất Ban Tổ chức và Phòng Nội vụ theo hướng hình thành tổ chức mới nhưng không tăng biên chế. Trong lộ trình thực hiện sẽ điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế. Về cơ sở vật chất, TP Hạ Long đã bố trí, sắp xếp vị trí và cơ sở vật chất đầy đủ phục vụ 2 đơn vị khi vào hoạt động.

Đại diện lãnh đạo phường Hà Lầm báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn
Đại diện lãnh đạo phường Hà Lầm báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn

Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh, TP Hạ Long đã làm tốt trên 6 trục nội dung của Chỉ số PAPI. Trong đó, tăng cường sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở như việc tích cực vận động, tham gia, đóng góp tự nguyện của nhân dân và doanh nghiệp; vận động người dân tham gia phong trào hiến đất làm đường; đẩy mạnh công khai, minh bạch từ các TTHC, hòm thư góp ý, đường dây nóng; công khai thanh quyết toán, dự toán ngân sách hàng năm đến việc công khai các quy hoạch, kế hoạch quản lý sử dụng đất, các chương trình, dự án, các chủ trương, phương án đền bù, hỗ trợ GPMB...

Đến nay, 100% các thủ TTHC được đưa vào thực hiện tại Trung tâm HCC và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp phường; 100% các phường đã đưa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng bộ. Việc cung ứng dịch vụ công của thành phố cũng được cải thiện.

Sau khi nghe các ý kiến từ cơ sở, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, thời gian qua, TP Hạ Long đã luôn ý thức, trách nhiệm rất cao trong thực hiện các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ theo chỉ đạo của tỉnh; tập trung dành nguồn lực cho chỉnh trang đô thị, đầu tư hạ tầng… Đặc biệt đã huy động được sự vào cuộc tích cực của đội ngũ cán bộ cơ sở cũng như các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ, nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, bộ mặt đô thị của thành phố có sự chuyển biến tích cực, được các tầng lớp nhân dân, khách du lịch đánh giá cao.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị BTV Thành ủy Hạ Long tiếp tục chỉ đạo khẩn trương hoàn thành Đại hội của các Chi bộ để ổn định bộ máy, sớm bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Liên quan đến triển khai Chỉ thị 03-CT/TU, đồng chí yêu cầu Hạ Long cần tiếp tục đẩy mạnh việc tập huấn, tuyên truyền đến cán bộ cơ sở và người dân về nội dung này. Đặc biệt cách làm phải cụ thể, đổi mới, nhất là cần tăng cường thảo luận tại các buổi tập huấn để chia sẻ, phổ biến những kinh nghiệm quý, cách làm hay; có các bộ câu hỏi để khảo sát trong nhân dân trên cơ sở đó chỉ đạo tháo gỡ ngay những vướng mắc để giảm những bức xúc trong dân. Về công tác tuyên truyền, đồng chí cũng lưu ý thành phố cần quan tâm thực hiện với nhiều kênh sao cho thông tin được chuyển tải sâu rộng, để từ đó tạo được sự đồng thuận cao.

Về tác phong, lề lối của cán bộ công chức cơ sở trong tiếp xúc, giải quyết công việc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu BTV Thành ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cần quan tâm, chấn chỉnh và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đột xuất. Đồng chí cũng lưu ý Hạ Long cần có giải pháp để khích lệ được cả bộ máy vào cuộc, tạo hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ; quan tâm đến việc công khai minh bạch các nội dung trong Quy chế dân chủ theo Pháp lệnh 34; huy động sự vào cuộc của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc giám sát thường xuyên, đột xuất đội ngũ cán bộ công chức viên chức; chỉ đạo các thôn, khu phân loại các hộ dân theo nhiều tiêu chí để trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền tập hợp tâm tư nguyện vọng của nhân dân, qua đó có hướng giải quyết cụ thể, kịp thời.

Cùng với các nội dung trên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố phải tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ những  tháng cuối năm theo tinh thần cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, trong đó đồng chí nhấn mạnh trước hết phải ưu tiên nhiệm vụ cải thiện Chỉ số PAPI trong quý III. Về hợp nhất Ban Tổ chức và Phòng Nội vụ, đồng chí yêu cầu tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; tổ chức tập huấn để lồng ghép nhiệm vụ 2 đơn vị sao cho khi có quyết định thành lập có thể bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ hiệu quả…

Minh Thu

 

 

.
.
.
.
.
.
.
.