Tổng kết công tác phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh với Hội Cựu chiến binh tỉnh

Thứ Năm, 20/07/2017, 17:45 [GMT+7]
.
.

Ngày 19/7, Bộ CHQS tỉnh – Hội Cựu chiến binh tỉnh, đã tổng kết thực hiện Nghị quyết liên tịch về phối hợp hoạt động giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam giai đoạn 2012-2017

5 năm qua, công tác phối hợp hoạt động của Bộ CHQS với Hội CCB tỉnh được triển khai toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu là phối hợp tuyên truyền định hướng tư tưởng, nâng cao trình độ, ý thức sẵn sàng chiếu đấu, giữ gìn và phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, tạo sự chuyển biến tích cực trong hội viên, cán bộ, chiến sĩ LLVT... Qua đó, góp phần củng cố, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh.

Bộ CHQS tỉnh chủ động phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh tập trung xây dựng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện. Chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ cả số lượng và chất lượng; nâng cao chất lượng công tác tuyển quân; xây dựng lực lượng; bồi dưỡng kiến thức QP-AN; phối hợp gữ vững ANCT - TTATXH; tham gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện chính sách hậu phương quân đội đạt kết quả tốt.

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp

LLVT tỉnh phối hợp với cựu chiến binh đã giúp dân 250.974 ngày công lao động, hỗ trợ kinh phí xây dựng nông thôn mới trên 16 tỷ đồng, làm 61.730m đường bê tông; tu sửa làm mới 228,8511m đường liên thôn. Vận động xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đồng đội được 76 nhà. Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách và dân nghèo. Đóng góp xây dựng quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì nghĩa tình đồng đội”, quỹ “Ngày vì người nghèo”,…

Tổng kết thực hiện Nghị quyết liên tịch về phối hợp hoạt động giữa LLVT tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh giai đoạn (2012-2017), Bộ CHQS tỉnh và Hội CCB tỉnh đã tặng 10 giấy khen cho các tập thể đạt thành tích cao trong thực hiện nghị quyết liên tịch.

Triển khai phương hướng hoạt động giai đoạn (2017-2022), công tác liên tịch về phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp chỉ đạo cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục. Định hướng nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, chiến sĩ và nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, Nghị quyết đại hội các cấp...

Phạm Hà (Bộ CHQS tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.