Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): Quảng Yên tuyên truyền, quán triệt gắn với kiểm tra, giám sát

Thứ Hai, 17/07/2017, 07:42 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”, các cấp uỷ Đảng của TX Quảng Yên đã tích cực vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hoá từng nội dung, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện. Qua đó, từng bước tạo chuyển biến thực chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV), góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai
Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã được CBĐV và nhân dân thị xã đón nhận, đồng tình, đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả thực hiện. Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của T.Ư, của Tỉnh uỷ, Thị uỷ Quảng Yên đã nhanh chóng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai sâu rộng đến toàn thể CBĐV và nhân dân trên địa bàn.  

Lãnh đạo TX Quảng Yên kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức tại phường Cộng Hoà.
Lãnh đạo TX Quảng Yên kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức tại phường Cộng Hoà.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã, cho biết: Để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII), Thị uỷ đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên các mặt công tác: Tư tưởng chính trị; tự phê bình và phê bình; tổ chức cán bộ; kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Cùng với đó, Thị uỷ chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng kiểm điểm, nhận diện cho đúng, trúng các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá, để từ đó đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, khắc phục những yếu kém, củng cố niềm tin trong nhân dân. Thị uỷ cũng yêu cầu các chi, đảng bộ phải xây dựng kế hoạch thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, đảm bảo nghiêm túc, định kỳ báo cáo cấp trên theo dõi, kịp thời đôn đốc, uốn nắn.

Cùng với công tác tuyên truyền, quán triệt, Thị uỷ chủ động thành lập tổ công tác thường xuyên giám sát việc quán triệt, học tập Nghị quyết T.Ư 4 cũng như việc khắc phục các tồn tại, hạn chế của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên sau khi kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết, gắn với việc thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh”. Nổi bật, từ đầu năm đến nay, thị xã đã tổ chức giám sát được 41/50  chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thị xã. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức và kết quả thực hiện Nghị quyết trên địa bàn thị xã.

Tập trung khắc phục những tồn tại
Với nhiều giải pháp triển khai đồng bộ, quyết liệt trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII), đến thời điểm này cơ bản các chi, đảng bộ trên địa bàn thị xã đã chỉ ra được những tồn tại, hạn chế để tập trung khắc phục và đạt được những chuyển biến tích cực. Nổi bật, trong 5 tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm Nghị quyết T.Ư 4 mà Thị uỷ chỉ ra, dù chưa khắc phục được một cách toàn diện, nhưng về cơ bản đã được chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, trong đó nhiều vấn đề đã có tiến bộ.

Cụ thể, tồn tại về công tác quản lý đất đai hiện đã được cấp uỷ, chính quyền thị xã tăng cường chấn chỉnh, qua đó những dấu hiệu vi phạm trong quản lý đất đai đã được hạn chế. Tồn tại thứ hai về quản lý hoạt động khai thác đất, cát trái phép, vừa qua thị xã đã tập trung chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý; đến nay cơ bản việc khai thác đất, cát trái phép trên địa bàn đã được ngăn chặn. Tồn tại thứ ba về thu ngân sách, ngay từ đầu năm thị xã đã tập trung cho các giải pháp để tăng thu ngân sách phục vụ cho đầu tư trên địa bàn; nhờ đó, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng đến nay thu ngân sách của thị xã đạt trên 65% so với dự toán tỉnh giao và 58% so với dự toán của thị xã, riêng thu cấp quyền sử dụng đất đạt 83% so với kế hoạch...

Đặc biệt là những tồn tại về công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị được chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 đã được thị xã tích cực khắc phục. Theo đó, thời gian qua, thị xã tập trung quyết liệt triển khai Đề án 25 “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”. Đồng thời, tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò giám sát của HĐND các cấp. Nổi bật, vừa qua thị xã đã tổ chức buổi toạ đàm trao đổi về kinh nghiệm hoạt động của HĐND thị xã và HĐND các xã, phường. Qua hoạt động này, chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, nhất là hoạt động của các ban thuộc HĐND cấp xã đã được nâng lên đáng kể. Cùng với đó, thị xã quan tâm củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị ở thôn, khu gắn với thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của BTV Tỉnh uỷ về “Thống nhất nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với bầu trưởng thôn, bản, khu phố, nhiệm kỳ 2017-2020”. Để nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, Thị uỷ còn tập trung phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong công tác giám sát, phản biện và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Cùng với các giải pháp trên, thời gian qua, Thị uỷ Quảng Yên tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc rà soát, lập kế hoạch luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức ở một số vị trí công việc dễ phát sinh tiêu cực, như địa chính xây dựng, đất đai. Theo đó, từ đầu năm đến nay thị xã đã luân chuyển 6 vị trí công tác của cán bộ địa chính các xã, phường. Đặc biệt, qua công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 gắn với việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh, từ đầu năm đến nay, thị xã đã phát hiện và xử lý kỷ luật 10 CBĐV vi phạm, khuyết điểm... Qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.