Người dân cần tích cực góp ý, hiến kế cho cấp ủy chính quyền địa phương

Thứ Sáu, 21/07/2017, 17:48 [GMT+7]
.
.

Ngày 21/7, đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc tại huyện Bình Liêu về tình hình triển khai một số chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn huyện.

Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trò chuyện với các cán bộ Bí thư kiêm trưởng khu khu phố Bình Công 2, thị trấn Bình Liêu, huyên Bình Liêu
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trò chuyện với các cán bộ Bí thư kiêm trưởng khu khu phố Bình Công 2, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2017, huyện Bình Liêu đã quan tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được một số kết quả tích cực. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố vững mạnh gắn với việc triển khai thực hiện Đề án 25 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền được nâng cao; công tác vận động quần chúng tiếp tục có sự đổi mới về phương thức hoạt động.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ. Huyện tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo, thực hiện Đề án 196. Công tác chỉ đạo thực hiện chủ đề năm 2017 được quan tâm thực hiện; ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Huyện cũng duy trì, phát triển các hoạt động đối ngoại và ngoại giao nhân dân…

Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, tặng quà gia đình ông Trần Thanh Hùng, khu Bình Công 2, Thị trấn Bình Liêu
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, tặng quà gia đình bà Giáp Thị Ninh, khu Bình Công 2, Thị trấn Bình Liêu.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, trò chuyện với các cán bộ, người dân ở khu Bình Công 2 (thị trấn Bình Liêu) và cán bộ các thôn ở xã Tình Húc để nắm bắt tình hình phát triển sản xuất, đời sống nhân dân; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cán bộ cơ sở; tâm tư, nguyện vọng cũng như đề xuất, hiến kế của nhân dân đối với cấp chính quyền địa phương.

Đoàn công tác kiểm tra công tác xây dựng công trình Trưởng Mầm non Thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng kiểm tra công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Bình Liêu.

Qua trò chuyện với các cán bộ và hộ dân, đồng chí  Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao sự quan tâm cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ các hộ dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống. Đồng thời, chia sẻ khó khăn tại cơ sở trong triển khai các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ của tỉnh cũng như của huyện tới nhân dân.  

Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương từ huyện tới cơ sở cần đẩy mạnh tuyên truyền để các hộ dân nắm rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh và địa phương. Lãnh đạo huyện tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các hộ dân trong phát triển sản xuất, xây dựng NTM, sớm đưa các hộ dân thoát nghèo, các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Đội ngũ cán bộ cơ sở cần phải gần dân, sát dân hơn, cần thiết tổ chức khảo sát từ phía các hộ dân để nắm bắt được mong muốn, nguyện vọng của dân, những vấn đề chính quyền làm được và chưa làm được để có điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Đồng thời, qua đây, có thể tiếp nhận những đề xuất, cách làm hay, sát với thực tiễn của nhân dân tới chính quyền địa phương.

Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trò chuyện với cán bộ MTTQ thôn Nà Kẻ, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trò chuyện với cán bộ MTTQ thôn Nà Kẻ, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ về cơ chế chính sách của Nhà nước, của tỉnh và địa phương cho các hộ dân trên địa bàn, các hộ dân cũng phải vào cuộc tích cực cùng với các cấp ủy, chính quyền địa phương; tham gia góp ý, kiến kế cho cấp ủy, chính quyền. Từ đây, sẽ góp phần cải thiện cuộc sống của chính người dân, thay đổi bộ mặt nông thôn địa phương, và thúc đẩy KT-XH tỉnh ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, các hộ dân nhất là các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phải đổi mới tư tưởng, không ỷ lại, nỗ lực vươn lên với mục tiêu “cuộc sống ngày mai tốt hơn ngày hôm nay”.

Đoàn công tác kiểm tra công tác xây dựng công trình Trưởng Mầm non Thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra việc xây dựng công trình Trường Mầm non thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu

Cán bộ cơ sở phải là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, là người truyền tải, hướng dẫn người dân sống có trách nhiệm với gia đình, với cộng đồng. Cùng với đó, MTTQ và các đoàn thể cần tiếp tục phát huy vai trò trong việc vận động nhân dân xóa bỏ các thủ tục lạc hậu; thay đổi nhận thức, cải thiện vệ sinh, môi trường sống xung quanh.

Trước đó, đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đi kiểm tra công tác tiếp công dân, tiếp nhận và trả kết quả tại thị trấn Bình Liêu; công tác xây dựng Trường Mầm non thị trấn Bình Liêu.

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.