Nghe báo cáo kết quả thực hiện giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công

Thứ Tư, 19/07/2017, 19:51 [GMT+7]
.
.

Ngày 19/7, tại TP Hạ Long, đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe các báo cáo về kết quả thực hiện Kế hoạch 2391/KH-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh về thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính công (HCC) cấp tỉnh, cấp huyện; xây dựng, hoạt động của Trung tâm HCC, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã; việc thực hiện kết nối liên thông đến 186 xã phường, thị trấn trên địa bàn. Cùng dự họp có đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, thực hiện Kế hoạch số 2391/KH-UBND ngày 10/4/2017, các cấp huyện, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đã khẩn trương chỉ đạo triển khai các nội dung, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Hiện tổng số TTHC thực hiện tại Trung tâm HCC tỉnh là 1.146/1.238 TTHC chiếm 92,6%; 20/20 sở, ban, ngành đã hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu phấn đấu thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm HCC tỉnh.

Hiện 800/1.146 TTHC đã thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm HCC tỉnh đạt 69,8% tổng số thủ tục; 100% các địa phương đã thành lập Trung tâm HCC và 125/186 xã, phường, thị trấn của tỉnh đã triển khai bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Các Trung tâm HCC và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại đi vào hoạt động đã tạo ra sự thay đổi tích cực trong công tác giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Về thực hiện kết nối liên thông đến 186 xã, phường, thị trấn, theo báo cáo của Sở TT&TT đến nay 100% xã, phường, thị trấn đã có internet cơ bản đảm bảo khai thác sử dụng các hệ thống thông tin của chính quyền điện tử. Tuy nhiên, một số xã đảo chưa có ADSL hoặc cáp quang phải kết nối internet bằng 2G, 3G nên việc khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin của chính quyền điện tử tỉnh còn hạn chế.

Phát biểu tại cuộc họp đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao các sở, ngành, địa phương và các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh đã quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm HCC cấp tỉnh, cấp huyện và việc thực hiện chính quyền điện tử theo lộ trình đã đề ra.

g
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Với mục tiêu trong năm 2017, tất cả các TTHC được giải quyết tại Trung tâm HCC, trong 5 tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, lãnh đạo các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ, nội dung đã nêu tại Kế hoạch 2391/KH-UBND của UBND tỉnh để tạo bứt phá góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục đề xuất việc phân cấp, ủy quyền giữa các cấp chính quyền trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của các sở, ngành và địa phương đảm bảo việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết TTHC ngay tại Trung tâm HCC nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân. Đồng thời, giảm thời gian tối đa giải quyết các bộ thủ tục hành chính và công khai minh bạch trên chính quyền điện tử theo chuẩn hóa ISO để tạo sự tương tác giữa cơ quan quản lý Nhà nước với người dân và doanh nghiệp.

Ban Quản lý Chính quyền điện tử tỉnh tập trung triển khai nâng cấp hạ tầng kỹ thuật Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đáp ứng yêu cầu về không gian lưu trữ, năng lực xử lý, băng thông đường truyền khi mở rộng các hệ thống thông tin. Các sở, ngành tiếp tục quan tâm tới việc bố trí cán bộ có phẩm chất đạo đức, có ứng xử giao tiếp hòa nhã, lịch sự với người dân và doanh nghiệp đến làm việc tại Trung tâm HCC; đồng thời, phải tăng cường kiểm tra, giám sát theo hướng đột xuất để phát hiện ra những tiêu cực xảy ra nếu có.

Đối với việc xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn tiếp theo, đồng chí yêu cầu các địa phương phối hợp với Ban quản lý dự án chính quyền điện tử đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, thiết bị để hoàn thiện bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.