Giải quyết kịp thời kiến nghị của cử tri vùng đồng bào dân tộc

Thứ Ba, 18/07/2017, 10:47 [GMT+7]
.
.

Với chức năng, nhiệm vụ chính là tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh, thời gian qua Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động, tích cực thực hiện các giải pháp nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con. Đặc biệt, đơn vị đã kịp thời tiếp nhận và tham mưu cho tỉnh giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri.

Mặc dù trụ sở cơ quan chật, xuống cấp, nhưng Ban Dân tộc vẫn bố trí nơi tiếp công dân và các điều kiện đảm bảo khác một cách hợp lý tại Văn phòng của Ban. Ban bố trí 2 cán bộ thường trực để tiếp nhận và tham mưu giải quyết các đơn thư theo quy định. Các cán bộ được phân công tiếp công dân, trực “một cửa” có trình độ cử nhân, thạc sĩ luật, có kỹ năng tiếp công dân, kinh nghiệm nghề nghiệp và hiểu biết văn hoá dân tộc. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, mỗi năm Ban Dân tộc tỉnh đã tiếp nhận và trả lời hàng chục đơn, thư khiếu nại, tố cáo của đồng bào dân tộc thiểu số gửi đến. Cụ thể là trong năm 2016, Ban đã tiếp nhận và xử lý đúng quy định 29 lượt đơn thư của công dân vùng dân tộc miền núi, tăng 15 đơn thư so với năm 2015. Trong đó 1 đơn có nội dung khiếu nại, 4 đơn có nội dung tố cáo, 24 đơn có nội dung phản ánh, kiến nghị. Trong đó có 13 đơn, thư đông người cùng ký tên. Nội dung các đơn thư trên chủ yếu là kiến nghị, khiếu nại về việc thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai... Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích, từ đầu năm đến nay Ban chỉ nhận được 2 đơn, thư phản ánh của bà con dân tộc.

Sản phẩm “Măng muối Quảng Sơn”, do Ban Dân tộc tỉnh phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ bà con xã Quảng Sơn (huyện Hải Hà) sản xuất.
Sản phẩm “Măng muối Quảng Sơn”, do Ban Dân tộc tỉnh phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ bà con xã Quảng Sơn (huyện Hải Hà) sản xuất.

Đối với các kiến nghị của cử tri, Ban Dân tộc cử các đoàn công tác xuống địa bàn để trao đổi với cấp uỷ, chính quyền địa phương về những vấn đề liên quan để cùng thống nhất nội dung báo cáo UBND tỉnh. Tiêu biểu, tại kỳ họp lần thứ 4, HĐND tỉnh khoá XIII, cử tri TP Cẩm Phả đề nghị tỉnh bổ sung vào danh sách địa bàn phường Cẩm Phú, phường Cẩm Thịnh có người dân tộc thiểu số và già làng, trưởng bản có uy tín để động viên đồng bào dân tộc thiểu số ở 2 phường này, đảm bảo quyền lợi và chế độ cho đối tượng người dân tộc thiểu số. Qua rà soát, Ban nhận thấy các phường Cẩm Phú, Cẩm Thịnh không thuộc 113 xã, phường vùng dân tộc và miền núi; không có khu phố nào đủ điều kiện có từ 1/3 số hộ gia đình hoặc số nhân khẩu trở lên là người dân tộc thiểu số, đồng thời không phải là địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới, xung yếu, phức tạp về an ninh trật tự. Đối chiếu với các quy định hiện hành và thực tiễn tại địa phương, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với UBND TP Cẩm Phả khẳng định 2 địa phương này không có khu phố nào đủ điều kiện để được bầu chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Kể từ khi có kết quả trả lời, đến nay Ban Dân tộc tỉnh chưa nhận được kiến nghị của cử tri TP Cẩm Phả liên quan đến vấn đề này.

Ban Dân tộc tỉnh đang tích cực tham gia phối hợp giải quyết các kiến nghị của cử tri xung quanh việc thực hiện Đề án “Nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh”. Chia sẻ về vấn đề này, đồng chí Lý Văn Thành, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, cho biết: Nhằm đáp ứng nguyện vọng của cử tri, Ban Dân tộc tỉnh và các sở, ngành liên quan đã và đang tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các đề án, chương trình, chính sách dân tộc theo hướng tăng cường đầu tư, hỗ trợ về hạ tầng kinh tế - xã hội đối với vùng nghèo, các xã, thôn đặc biệt khó khăn... Ban cùng với các địa phương động viên, hướng dẫn bà con trong vùng đặc biệt khó khăn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị sản phẩm. Chắc chắn rằng với các bước đi phù hợp, hiệu quả thông qua các chương trình, dự án, sẽ tạo thế và lực cho các địa phương nhanh chóng thoát ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Và như vậy sẽ đáp ứng tốt được nguyện vọng của đông đảo cử tri vùng đồng bào dân tộc.

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.