TP Móng Cái: Nâng cao trách nhiệm, đạo đức trong thực thi công vụ của CB, CC, VC

Thứ Ba, 06/06/2017, 08:46 [GMT+7]
.
.

Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị, thời gian qua TP Móng Cái đã có nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân trên địa bàn vào sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền thành phố.

TTHC được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Ninh Dương (TP Móng Cái).
TTHC được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Ninh Dương (TP Móng Cái).

Theo đồng chí Phạm Hữu Luyện, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Móng Cái: Thời gian qua, lãnh đạo thành phố đã quyết liệt chỉ đạo các xã, phường, cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát điều chỉnh, sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị để kịp thời khắc phục những chồng chéo, bất hợp lý. Đồng thời thành phố tăng cường bổ sung, điều chỉnh, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, nhất là quan tâm thực hiện hiệu quả các nội dung trong nội quy, quy chế làm việc, như: Quy định về tiếp công dân; quy chế văn minh công sở; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại; sắp xếp, bố trí phân công rõ trách nhiệm của từng CBCCVC đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với năng lực, sở trường của từng người. Bên cạnh đó, từng ngành, lĩnh vực cũng quy định rõ trình tự, TTHC thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch theo đúng các quy định hiện hành, gắn với trách nhiệm của CBCCVC trong thực thi nhiệm vụ, nhất là tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu. Đặc biệt, để tạo động lực trong thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua về nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong CBCCVC tại cơ quan, đơn vị; cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến và thực hiện chế độ động viên, khen thưởng kịp thời. Cùng với đó, tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho CBCC phát huy trách nhiệm, năng lực, tính chủ động, sáng tạo khi giải quyết công việc; khuyến khích CBCC học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng CBCC có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao...

Với sự vào cuộc quyết liệt, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, trách nhiệm trong giải quyết công việc của CBCCVC thành phố ngày càng được nâng cao; đảm bảo xử lý nhanh, đúng quy định các hồ sơ, công việc, kiến nghị, đề xuất của nhân dân và doanh nghiệp. CBCCVC chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, đảm bảo giờ giấc làm việc, đeo thẻ trong khi thi hành công vụ, trang phục gọn gàng, văn minh, lịch sự theo quy định. Nhiều CBCC tự giác làm việc thêm ngoài giờ hành chính để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị. Trong giao tiếp và ứng xử với nhân dân, CBCC có thái độ lịch sự, tôn trọng, nhã nhặn, lắng nghe ý kiến nhân dân, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan đến giải quyết công việc; trong giao tiếp và ứng xử với đồng nghiệp, có thái độ gần gũi, thân thiện, hợp tác.

Qua giám sát của UBND thành phố, chưa phát hiện CBCCVC vi phạm, như: Làm sai, làm trái, gây phiền hà, sách nhiễu, vô cảm khi thực thi nhiệm vụ, công vụ; uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa, ngày trực... Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đơn vị thuộc thành phố công khai việc đăng ký gương mẫu học và làm theo Bác tại nơi làm việc, để cán bộ, đảng viên biết, giám sát và giúp đỡ. Chị Nguyễn Thị Hương, người dân phường Ninh Dương, cho biết: “Đến giải quyết các TTHC tại bộ phận một cửa hiện đại của phường, tôi rất hài lòng với thái độ phục vụ của công chức làm việc tại đây. Cùng với niêm yết công khai toàn bộ thủ tục liên quan để người dân dễ tìm hiểu, tôi còn được các cán bộ hướng dẫn cụ thể và giải quyết nhanh chóng các thủ tục. Nếu như trước kia cứ đến làm TTHC là tôi thấy rất ngại bởi phải chờ đợi lâu, thái độ của cán bộ không nhiệt tình, còn bây giờ không còn tình trạng đó nữa...”.

Xác định rõ Móng Cái là địa bàn biên giới, có vị trí quan trọng và nhạy cảm, vì thế các vấn đề bức xúc, nổi cộm luôn được lãnh đạo thành phố quan tâm, chỉ đạo giải quyết tích cực, quyết liệt với phương châm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, kết quả bước đầu được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Công tác tư pháp, thanh tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh. Các nội dung phản ánh của công dân, thành phố chỉ đạo kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định. Thành phố cũng chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Cụ thể, lãnh đạo thành phố tổ chức giao ban định kỳ hằng quý với trưởng thôn, khu, trưởng ban công tác mặt trận, qua đó nắm chắc tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của nhân dân cũng như xử lý kịp thời các vấn đề nhạy cảm phát sinh, tạo sự hài lòng, niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp vào sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền thành phố.

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.