UBND tỉnh

Nghe báo cáo về công tác cán bộ, công chức cấp xã và xây dựng chính quyền điện tử

Thứ Ba, 23/05/2017, 21:33 [GMT+7]
.
.

Ngày 23/5, tại TP Hạ Long, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe các báo cáo về thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các xã, phường, thị trấn đến năm 2020 cùng một số nội dung liên quan đến triển khai xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng, hoạt động của Trung tâm Hành chính công, bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại" cấp xã.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, toàn tỉnh hiện có 3.679 cán bộ, công chức cấp xã. Những năm gần đây, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh đã từng bước chuẩn hoá, nâng cao chất lượng theo từng vị trí chức danh đảm nhiệm. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức cấp xã chưa đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước.

Theo đó, chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đến năm 2020 đặt ra mục tiêu 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước; 100% xã, phường, thị trấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong cải cách hành chính. Để thực hiện được mục tiêu này, tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Đổi mới, hoàn thiện các quy định về chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới, nâng cao tiêu chuẩn cán bộ, công chức cấp xã.

Thời gian qua, việc xây dựng chính quyền điện tử tỉnh phục vụ cải cách hành chính đã góp phần đưa chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tinh của tỉnh liên tiếp tăng hạng trong những năm gần đây và hiện nay Quảng Ninh đang đứng thứ 4 về chỉ số này.

Việc triển khai chính quyền điện tử đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức. Hiện nay, 100% các địa phương đã thành lập Trung tâm Hành chính công và 119/186 xã, phường, thị trấn của tỉnh đã triển khai bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại" cấp xã. Các Trung tâm và bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại" đi vào hoạt động đã tạo ra sự thay đổi tích cực trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến tập trung vào những nội dung: Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ công chức cấp xã; đào tạo công dân điện tử; đầu tư cho các xã xây dựng hoàn thiện bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại"; siết chặt kỷ cương công chức; bổ sung thay thế hạ tầng, kỹ thuật triển khai bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại"; tìm kiếm các nguồn lực tài chính hỗ trợ cho các địa phương; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ...

g
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định: Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có vị trí hết sức quan trọng tới hiệu quả hoạt động và sự hài lòng của người dân đối với bộ máy chính quyền ở cấp cơ sở. Đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện báo cáo tổng hợp kèm theo phụ lục thống kê đánh giá cụ thể thực trạng đội ngũ cán bộ của các địa phương, đưa ra giải pháp phù hợp, ưu tiên đánh giá sâu sát về đội ngũ cán bộ, công chức vùng dân tộc, quá trình đào tạo, tuyển dụng…

Đồng chí cũng nhấn mạnh, đối với kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ đến năm 2020 phải quan tâm tới trình độ công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ, công chức để vận hành được hệ thống chính quyền điện tử ở cấp xã; trình độ về tiếng dân tộc ở các vùng sâu, vùng xa ở địa bàn mà cán bộ công tác. Bên cạnh đó, cần đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã phải phù hợp với tình hình mới; công tác tuyển dụng tuân thủ theo đúng sự chỉ đạo của tỉnh đã đề ra, để đảm bảo lựa chọn được cán bộ, công chức phù hợp theo từng chuyên ngành đã học.

Các địa phương phải tăng cường đánh giá cán bộ, công chức theo hiệu quả công việc, theo tiêu chí; quan tâm đến chính sách cán bộ ở cơ sở; đề xuất với tỉnh ban hành những cơ chế hỗ trợ nhằm đảm bảo cho đội ngũ cán bộ hoạt động tốt. Mặt khác, các địa phương cần nghiên cứu vận hành trung tâm bồi dưỡng chính trị, trung tâm hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên để làm cơ sở đào tạo tại chỗ cho cán bộ, công chức cấp xã.

Đối với việc triển khai kết nối bộ phận một cửa điện tử hiện đại đến các xã phường thị trấn trong toàn tỉnh dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chính quyền điện tử; Sở TT&TT phối hợp để ban hành các tiêu chí về kết nối đồng bộ; các địa phương linh hoạt bố trí cân đối ngân sách để cải tạo, hoàn thiện bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại" trên địa bàn.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.