Rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong LLVT

Thứ Sáu, 19/05/2017, 11:20 [GMT+7]
.
.

Sáng 19/5, tại TP Hạ Long, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong LLVT tỉnh giai đoạn 2015-2017.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

3 năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh có nhiều biện pháp tích cực, chủ động hướng dẫn các đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp trên về chấp hành pháp luật và kỷ luật, bảo đảm an toàn trong LLVT tỉnh. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền; giáo dục chính trị; phổ biến giáo dục pháp luật, duy trì nghiêm các chế độ ngày, tuần, thực hiện nền nếp chính quy, các quy định về bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên, kịp thời phát hiện ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất các vụ vi phạm kỷ luật, góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về tư tưởng và tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những mặt còn hạn chế trong công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn thời gian tới; trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh và xử lý vi phạm kỷ luật trong các cơ quan, đơn vị.

Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh đề ra 7 nội dung, biện pháp thực hiện công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong LLVT. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực hiệu quả, lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong chấp hành kỷ quân đội, pháp luật Nhà nước, xây dựng nền nếp chính quy. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc của cấp ủy, chỉ huy, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.