Huyện Bình Liêu: Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Phong trào lan toả sâu rộng

Thứ Ba, 16/05/2017, 10:04 [GMT+7]
.
.

Ngày 17-5, Huyện uỷ Bình Liêu tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị. Sau 1 năm triển khai, đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn huyện. Qua đó, góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, vững mạnh toàn diện, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Cán bộ Đoàn Thanh niên xã Tình Húc, huyện Bình Liêu giúp người dân thôn Chang Nà, xã Tình Húc treo ảnh Bác Hồ tại gia đình.
Cán bộ Đoàn Thanh niên xã Tình Húc, huyện Bình Liêu giúp người dân thôn Chang Nà, xã Tình Húc treo ảnh Bác Hồ tại gia đình.

Tăng cường tuyên truyền, quán triệt

Bám sát sự lãnh đạo, hướng dẫn của Tỉnh uỷ về việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện uỷ Bình Liêu đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016-2020 và năm 2017 với chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, cần, kiệm, kiêm, chính, chí công vô tư”. Đồng thời, tổ chức hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị tới toàn cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đến nay, 28/28 chi, đảng bộ đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị với 1.986 đảng viên tham gia, đạt 97,6%. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị đưa việc học và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh uỷ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Theo đó, các chi, đảng bộ cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch toàn khoá để thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch của từng năm. Cấc cấp uỷ, tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị hướng dẫn mỗi cán bộ, đảng viên lựa chọn một số vấn đề cần thiết, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; liên hệ với các biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến, tự chuyển hoá” đề ra biện pháp tu dưỡng, rèn luyện. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm.

Đồng chí Lý Văn Bình, Bí thư Đảng uỷ xã Đồng Văn, cho biết: Các chi bộ cơ sở trên địa bàn đã lựa chọn những nội dung trong Chỉ thị 05-CT/TW phù hợp đặc điểm của địa phương để tổ chức sinh hoạt theo chủ đề. Cấp uỷ chi bộ, đảng viên cùng thảo luận liên hệ, vận dụng vào công việc được giao. Hàng quý, đều đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương những đảng viên thực hiện tốt, có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Đồng thời, đề ra những giải pháp trong việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong thời gian tiếp theo. Các chi bộ còn lập cuốn sổ ghi chép những tấm gương cán bộ, đảng viên và nhân dân tiêu biểu trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Huyện cũng chú trọng quan tâm tới việc nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, cơ quan. Thực hiện chỉ thị 05-CT/TW, cán bộ lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch cá nhân cụ thể để thực hiện, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, gương mẫu trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm gương cho cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo.

Cụ thể hoá bằng hành động thiết thực

Đồng chí Mai Vũ Tuấn, Bí thư Huyện uỷ Bình Liêu, khẳng định: Sau khi được học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị 05-CT/TW, các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị đã xác định những nội dung đột phá phù hợp với tình hình thực tế nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều ký cam kết việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái gắn với các nhiệm vụ được giao. Các đơn vị được chỉ đạo làm điểm cũng đã triển khai hiệu quả Chỉ thị trong toàn Đảng bộ.

Tìm hiểu tại xã Húc Động, chúng tôi được biết, ngay từ khi triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng bộ xã đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triển Chỉ thị gắn với việc thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới... Đảng bộ xã đã tích cực vận động nhân dân xoá bỏ các thói quen, tập quán lạc hậu trong sinh hoạt và sản xuất; tạo cảnh quan môi trường, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, xây dựng thôn, bản xanh, sạch, đẹp, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn. Hay như Đảng bộ Quân sự huyện cũng đã cụ thể hoá phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, đặc biệt là cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Đảng bộ Công an huyện gắn với phong trào Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Bên cạnh đó, ngành Giáo dục đã tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng đối tượng, bậc học; Đoàn Thanh niên cũng phát huy tinh thần “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”, vận động, hướng dẫn các hộ gia đình mua, treo ảnh Bác Hồ ở nơi trang trọng trong gia đình, thể hiện lòng tôn kính đối với Bác...

Có thể khẳng định, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn Đảng bộ huyện Bình Liêu đã có nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, lan toả sâu rộng việc học và làm theo Bác, trở thành một công việc tự giác, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.