TIẾN TỚI ĐẠI HỘI CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ CƠ SỞ:

Tích cực triển khai bầu trưởng thôn, khu phố

Thứ Tư, 19/04/2017, 09:30 [GMT+7]
.
.

Trong thời gian qua, việc thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 3-3-2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên địa bàn tỉnh chưa đạt được kết quả cao. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nhiệm kỳ của trưởng thôn chưa trùng với nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn. Vì vậy, ngày 28-12-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Chỉ thị số 12 CT/TU (gọi tắt là Chỉ thị 12) chỉ đạo các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác này.

Cử tri khu 2, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô biểu quyết bầu trưởng khu nhiệm kỳ 2017-2020.  Ảnh: Công Quý (Trung tâm TT-VH Cô Tô)
Cử tri khu 2, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô biểu quyết bầu trưởng khu nhiệm kỳ 2017-2020. Ảnh: Công Quý (Trung tâm TT-VH Cô Tô)

Theo Chỉ thị 12, các địa phương, đơn vị cần điều chỉnh thống nhất nhiệm kỳ bầu trưởng thôn với nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020, theo hướng: Toàn tỉnh thực hiện bầu trưởng thôn bắt đầu từ tháng 4-2017, hoàn thành trong tháng 6-2017. Tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 7-2017 và  hoàn thành trong tháng 9-2017. Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 12, các địa phương cần chú trọng bồi dưỡng, kết nạp Đảng đối với đội ngũ trưởng thôn hiện nay nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn; phát hiện và tạo nguồn kết nạp đảng viên mới trên địa bàn dân cư, có lộ trình bồi dưỡng để có thể ứng cử vào các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố... Cùng với đó, cấp ủy, chi bộ cần thực hiện quy trình để nhân dân giới thiệu đảng viên của chi bộ có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín đảm nhiệm vị trí trưởng thôn, khu; lựa chọn thống nhất nhân sự giới thiệu để nhân dân bầu trưởng thôn, khu trước, sau đó tiến hành đại hội chi bộ và giới thiệu đồng chí vừa trúng cử trưởng thôn, khu để bầu bí thư chi bộ. Quá trình giới thiệu, lựa chọn và bầu các chức danh phải đúng quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp uỷ trong toàn tỉnh đã sớm tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể. Nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị nhân sự được triển khai chặt chẽ, đảm bảo đúng chủ trương với mục tiêu phấn đấu 100% nhất thể hoá chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu theo đúng tinh thần Chỉ thị 12 của tỉnh. Điển hình như huyện Cô Tô, ngay sau khi có chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Công văn số 555-CV/HU, ngày 1-3-2017 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, xã, thị trấn trên địa bàn khẩn trương, nghiêm túc thực hiện có hiệu quả nội dung công tác bầu cử trưởng, phó thôn, khu phố trên địa bàn. Huyện còn thành lập các tổ công tác, phân công thành viên cụ thể phụ trách địa bàn để nắm tình hình, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra tại cơ sở trong việc xây dựng kế hoạch triển khai. Công tác tuyên truyền cũng được huyện đặc biệt quan tâm thực hiện thông qua nhiều hình thức, như qua đội ngũ báo cáo viên các cấp; trên phương tiện truyền thanh, truyền hình ở cơ sở; lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi bộ, họp tổ dân, khu phố... Ngoài ra, từng thành viên trong tổ công tác luôn bám sát địa bàn dân cư, tích cực tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận. Với sự chỉ đạo quyết liệt, chuẩn bị chu đáo, ngày 16- 4 vừa qua, Cô Tô là địa phương đầu tiên trong tỉnh đã hoàn thành công tác bầu trưởng, phó thôn, khu nhiệm kỳ 2017-2020 tại 12/12 thôn, khu trên địa bàn.

Còn tại TP Uông Bí, bên cạnh việc sớm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, hàng tháng Thành uỷ Uông Bí đều tổ chức các cuộc họp để nghe các xã, phường báo cáo công tác triển khai, phương án lựa chọn nhân sự bầu chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu. Đồng thời, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ thường xuyên xuống cơ sở để nắm tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, đã kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở về công tác nhân sự... Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, đến nay, 100% thôn, khu trên địa bàn TP Uông Bí đã xây dựng xong phương án nhân sự chuẩn bị đại hội chi bộ. Tương tự như vậy, tại TX Quảng Yên, đến thời điểm này, 179/179 thôn, khu trên địa bàn đã xây dựng được phương án nhân sự để tiến hành nhất thể hoá chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu. Hiện đã có 2 xã Tiền An và Sông Khoai hoàn thành việc bầu trưởng thôn và đang tiến hành các bước để giới thiệu các đồng chí tân trưởng thôn ra bầu chức danh bí thư chi bộ thôn, nhiệm kỳ 2017-2020 đảm bảo chặt chẽ, dân chủ đúng tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị 12.

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.