Hội nghị báo cáo viên tháng 4/2017

Thứ Sáu, 21/04/2017, 13:05 [GMT+7]
.
.

Sáng 21/4, tại TP Hạ Long, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 4/2017.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện của Ban Nội chính Tỉnh ủy; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thông tin một số nội dung:  Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí”; thực trạng và giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Qua nghe các đơn vị trình bày, đồng chí Phạm Hồng Cẩm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, công tác tuyên truyền trong thời gian tới cần tập trung vào một số vấn đề như: Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; gắn phòng chống tham nhũng, lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Đối với công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao, cần tuyên truyền vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, thúc đẩy phát triển hiệu quả nông nghiệp tại khu vực nông thôn.

Cùng với đó cần tập trung tăng cường công tác triển khai Nghị quyết T.Ư 4 (Khoá XII), Nghị quyết 06 của BCH Đảng bộ tỉnh, Chỉ thị 07 của UBND tỉnh, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương phong cách đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền về chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh.

Đồng thời thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình tư tưởng của mọi tầng lớp nhân dân, qua đó triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giữ gìn, ổn định, đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH  trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi  nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội ở địa phương v.v.

Tuấn Hương

.
.
.
.
.
.
.
.