Đầm Hà cần chủ động nghiên cứu hướng đi mới, để tạo đột phá trong phát triển KT-XH

Thứ Năm, 20/04/2017, 13:13 [GMT+7]
.
.

Sáng 20/4, tại TP Hạ Long, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Huyện ủy Đầm Hà về thực hiện các kết luận của Tỉnh ủy, nhiệm vụ năm 2017. Trên cơ sở chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế trong quá trình phát triển KT-XH thời gian qua của địa phương, phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Đầm Hà cần chủ động nghiên cứu hướng đi mới, để tạo được đột phá trong phát triển KT-XH.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc chỉ đạo tại buổi làm việc.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc chỉ đạo tại buổi làm việc.

Về thực hiện Kết luận số 06-KL/TU ngày 25/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức quán triệt, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; triển khai thực hiện chủ đề năm 2016 của tỉnh, của huyện; ban hành nhiều Kế hoạch, Nghị quyết chuyên đề để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội.

Trong phát triển KT-XH, năm 2016, kinh tế Đầm Hà tiếp tục phát triển và duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 14% kế hoạch huyện và tăng 30% kế hoạch tỉnh giao đầu năm. Về các lĩnh vực xã hội đạt nhiều kết quả tốt như: giải quyết việc làm cho 975 lao động, tăng 22% kế hoạch; đào tạo nghề ngắn hạn cho 375 lao động, tăng 70% so với cùng kỳ; hết năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,12% (giảm 4,3%); trật tự an toàn xã hội được kiểm soát chặt chẽ…

Triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 3/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Đầm Hà đã xây dựng và triển khai chương trình hành động, đạt được nhiều kết quả. Đáng chú ý, trong thực hiện Đề án 25, huyện đã thực hiện nhất thể hóa một số chức danh cấp huyện và cơ sở: 5/10 Đảng bộ xã thực hiện Bí thư Đảng ủy xã kiêm Chủ tịch UBND xã, 5 xã, thị trấn còn lại Bí thư Đảng ủy xã hoặc Phó Bí thư Đảng ủy xã kiêm Chủ tịch HĐND xã; 73/76 thôn, bản, khu phố nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn hoặc Trưởng ban công tác mặt trận.

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đầm Hà tập trung GPMB, thủ tục hành chính để thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư công nghệ sạch; thực hiện hiệu quả Chương trình 135; đẩy mạnh đào tạo chuyển dịch nghề lao động nông thôn…
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đầm Hà tập trung công tác GPMB, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính để thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư công nghệ sạch; thực hiện hiệu quả Chương trình 135; đẩy mạnh đào tạo chuyển dịch nghề lao động nông thôn…

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, Đầm Hà tập trung vào một số nhiệm vụ như: Đẩy mạnh thực hiện Đề án 25 cấp huyện và cơ sở; chỉ đạo hoàn thành việc bầu trưởng thôn, bản, khu phố và Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2020 (thực hiện nhất thể hóa Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn đạt tỷ lệ trên 95%); tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt 100% TTHC tại Trung tâm Hành chính công trước 30/6; thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Chương trình Xây dựng nông thôn mới và Chương trình 135; đẩy mạnh thu hút đầu tư; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền…

Tại buổi làm việc, Huyện ủy Đầm Hà kiến nghị với tỉnh 10 nội dung, liên quan đến đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; hỗ trợ kinh phí cho một số dự án, công trình trọng điểm; xây dựng cơ chế hỗ trợ, thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những cố gắng nỗ lực của Đầm Hà trong triển khai thực hiện các chỉ đạo kết luận của Tỉnh ủy, tình hình phát triển KT-XH địa phương. Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, thời gian qua, KT-XH của địa phương đang phát triển ở mức độ trung bình khá, chưa có nhiều điểm nhấn, điểm nổi bật thật sự. Do đó, huyện cần nghiên cứu hướng phát triển mới, để tạo được đột phá trong phát triển KT-XH thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc phát biểu kết luận buổi làm việc.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định: Đầm Hà nơi có truyền thống cách mạng, có tinh thần tự lực và đoàn kết cao. Đây sẽ là một trong những nền tảng vững chắc, tạo thuận lợi để địa phương thực hiện những đổi mới của mình. Các nhiệm vụ phát triển KT-XH phải gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh trật tự trên địa bàn.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí yêu cầu huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 19, Đề án 25. Triển khai thực hiện Chỉ thị 12 về nhất thể hóa chức danh bí thư, trưởng thôn, khu, cần rà soát lại đội ngũ cán bộ, đảng viên ở thôn, khu để đảm bảo nhân sự, tiến tới Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2020.

Về xây dựng đội ngũ cán bộ, ngoài đào tạo cán bộ chung, căn cứ tình hình địa phương cần tăng cường tập huấn, đào tạo cán bộ cấp xã, phường, thôn, khu vì đây là lực lượng chính, gần dân, sát dân, triển khai những chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, của tỉnh, địa phương đến người dân; đồng thời, cũng là lực lượng nắm địa bàn, kịp thời báo cáo với cấp ủy, chính quyền tình hình tại địa bàn.

Về cải cách hành chính, bên cạnh mục tiêu tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt 100% TTHC tại Trung tâm Hành chính công vào cuối Quý II-2017, để tạo thuận lợi cho người dân đến giải quyết TTHC, vào cuối giờ làm việc mỗi ngày, các cấp lãnh đạo huyện theo thẩm quyền phải xuống Trung tâm Hành chính công huyện giải quyết dứt điểm thủ tục hành chính cho người dân. Cần thực hiện nghiêm chủ đề năm 2017 của tỉnh là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”. Trong đó, cán bộ, công chức phải là đối tượng đi đầu.

Về phát triển KT-XH, đồng chí yêu cầu Đầm Hà rà soát lại các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 06-KL/TU ngày 25/11/2015, đảm bảo hoàn thành các nội dung. Trong nhiệm vụ năm 2017, Đầm Hà cần vào cuộc tổng lực trong công tác giảm nghèo. Trong đó, chú trọng đào tạo nghề cho lao động địa phương. Tích cực triển khai Chương trình Xây dựng nông thôn mới gắn với mô hình nông – lâm – ngư nghiệp, dứt khoát phải đưa người dân vào cuộc, nhà nước chỉ đóng vai trò hỗ trợ, hướng dẫn.

Trong Chương trình 135, phải có lộ trình cụ thể đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, không gia hạn về thời gian; tạo thế chủ động, xóa bỏ tư duy ỷ lại của cả đội ngũ cán bộ và người dân còn đang tồn tại. Đồng thời, thực hiện lồng ghép với những chương trình khác để thúc đẩy sản xuất bền vững tại địa phương. Xây dựng những sản phẩm đặc trưng của địa bàn để phát triển đại trà theo hướng hàng hóa, đảm bảo đưa được ra thị trường, cho giá trị kinh tế cao.

Về giáo dục, cần đảm bảo phổ cập quốc gia. Về y tế, quan tâm đến bảo hiểm y tế toàn dân, nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh, hoạt động Trung tâm Y tế huyện. Về văn hóa, quan tâm đến phát huy hiệu quả nhà văn hóa. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm đến quản lý đất rừng, an ninh nông thôn…

Liên quan đến công tác chuẩn bị GPMB để làm đường cao tốc, đoạn qua huyện Đầm Hà, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Ngay thời điểm này, địa phương cần rà soát kỹ về quỹ đất nằm trong phạm vi GPMB dự án, không để người dân lợi dụng chính sách để đòi đền bù hỗ trợ, gây khiếu kiện, mất an ninh trật tự địa bàn.

Về các kiến nghị của Đầm Hà, liên quan đến hỗ trợ kinh phí thực hiện công trình, dự án trên địa bàn. Huyện căn cứ nguồn lực địa phương để triển khai đảm bảo hiệu quả. Đối với việc thu hút đầu tư, tỉnh sẽ vào cuộc tích cực với địa phương nhằm kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư đến tìm hiểu thực hiện dự án.

Hồng Nhung

.
.
.
.
.
.
.
.