BTV Tỉnh ủy làm việc với Đoàn khảo sát Ban Dân vận Trung ương

Thứ Năm, 20/04/2017, 18:02 [GMT+7]
.
.

Chiều 20/4, tại TP Hạ Long, BTV Tỉnh ủy đã làm việc với Đoàn khảo sát Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn, về tổ chức, biên chế, hoạt động của hệ thống Dân vận tỉnh Quảng Ninh để phục vụ Đề án Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đồng chủ trì buổi làm việc.

q
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc trao đổi các nội dung với Đoàn khảo sát Ban Dân vận Trung ương.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Theo đó, sau hơn 6 năm triển khai và thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh có những chuyển biến tích cực, đã xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và cơ chế, phương thức thực hiện công tác dân vận của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Việc thực hiện cơ chế phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường và có hiệu quả, đặc biệt trong công tác phối hợp thống nhất hành động của MTTQ và các tổ chức CT-XH đã phát huy sức mạnh tổng hợp của MTTQ và các đoàn thể nhân dân làm nòng cốt trong công tác vận động nhân dân đồng thuận cao với chủ trương phát triển KT-XH của tỉnh; tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể nhân dân thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội.

Lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh cũng đã làm rõ các nội dung về tổ chức, biên chế, hoạt động của hệ thống Dân vận tỉnh từ cấp tỉnh đến cơ sở; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của hệ thống dân vận tỉnh.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao kết quả thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh; mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung Khối MTTQ và các tổ chức CT-XH… Đồng thời, đề nghị tỉnh làm rõ một số nội dung liên quan đến quá trình triển khai chức năng, nhiệm vụ, công tác tổ chức bộ máy hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở; vai trò, những khó khăn, thuận lợi trong triển khai mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung Khối MTTQ và các tổ chức CT-XH …

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc làm rõ một số nội dung mà Đoàn khảo sát Ban Dân vận Trung ương quan tâm.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc làm rõ một số nội dung mà Đoàn khảo sát Ban Dân vận Trung ương quan tâm.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Quảng Ninh đã mạnh dạn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém trong phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trên cơ sở nhận diện và định vị, tỉnh đã xác định rõ mục tiêu, định hướng phát triển. Thời gian qua, tỉnh tập trung tinh gọn bộ máy chính trị; quy định rõ trách nhiệm và nâng cao vị thế, vai trò của mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị, cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu; phân công và sử dụng hiệu quả hơn nguồn nhân lực, tiết kiệm được biên chế; giảm các nguồn lực đầu tư… Tỉnh cũng luôn xác định coi trọng dân chủ, nhất là dân chủ từ cơ sở, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân.

Trong hoạt động của cơ quan tham mưu, giúp việc chung Khối MTTQ và các tổ chức CT-XH, Quảng Ninh là tỉnh thực hiện tiên phong nhưng không nóng vội, chủ quan mà trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng, thực hiện thí điểm để rút kinh nghiệm. Đến nay mô hình đã đi vào nền nếp, hiệu quả, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị trong khối. Các địa phương triển khai mô hình đã phân công lãnh đạo, nhiệm vụ cho cán bộ, công chức trong cơ quan khối theo mô hình các tiểu ban tương đồng với nhiệm vụ của từng đơn vị; ban hành quy chế tổ chức hoạt động, quy chế chi tiêu tài chính của cơ quan khối; triển khai nhiều mặt công tác đồng bộ, hiệu quả.

Đối với nội dung nhất thể hóa chức danh, tỉnh xác định vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, thông qua quá trình lựa chọn về Đảng bộ, con người chặt chẽ và cụ thể thì mới áp dụng thí điểm. Trong thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, tỉnh thực hiện sáp nhập nhiều đơn vị với nhau theo hướng linh hoạt, hiệu quả, giảm thiểu chồng chéo trong công tác quản lý và nâng cao hiệu quả công tác.

Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao việc tỉnh Quảng Ninh chủ động triển khai Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, các chỉ đạo liên quan đến công tác dân vận của Trung ương. Trong đó có nhiều điểm tiên phong, sáng tạo. Những kinh nghiệm trong thực tiễn của Quảng Ninh là tư liệu để Đoàn tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Đề án Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí đề nghị tỉnh cần có tổng kết, đánh giá đầy đủ trong thí điểm mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung trong khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH. Đồng thời, những kinh nghiệm, bài học của Quảng Ninh trong thực hiện Đề án 25, mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung trong khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH, nhiệm vụ phát triển KT-XH… rất đáng để các địa phương khác trong cả nước đến trao đổi kinh nghiệm, học tập.

Hồng Nhung

.
.
.
.
.
.
.
.