TX Quảng Yên triển khai chương trình phối hợp tuyên truyền

Thứ Ba, 14/03/2017, 18:03 [GMT+7]
.
.

Chiều 14/3, TX Quảng Yên và Báo Quảng Ninh, Đài PT-TH tỉnh tổ chức tổng kết chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền năm 2016 và triển khai công tác phối hợp giai đoạn 2017-2020.

1
Các đồng chí lãnh đạo TX Quảng Yên và Báo Quảng Ninh, Đài PT-TH tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020.

Năm 2016, TX Quảng Yên và các cơ quan báo chí của tỉnh đã thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa các bên. Báo Quảng Ninh và Đài PT – TH tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung trọng tâm trên địa bàn thị xã như: công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; việc triển khai thực hiện Đề án 25; công tác giải phóng mặt bằng, phát triển du lịch, thu – chi ngân sách…

Cụ thể, thực hiện chương trình phối hợp, năm 2016, Báo Quảng Ninh đã thực hiện gần 500 tin, bài; 12 trang chuyên đề về TX Quảng Yên. Đài PT-TH tỉnh đã thực hiện và phát sóng 170 tin, bài, 31 phóng sự truyền hình; 185 tin, bài phát thanh và 103 tin, bài trang thông tin điện tử…

1
Đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh, Tổng biên tập Báo Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nắm được các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh...; thông tin kịp thời các thành tựu, kết quả thực hiện các nhiệm vụ của thị xã; góp phần cổ vũ, động viên cán bộ và nhân dân TX Quảng Yên khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ.

1
Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Chủ tịch UBND TX Quảng Yên phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các bên đã cùng thảo luận, rút kinh nghiệm về một số tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp tuyên truyền thời gian qua và thống nhất chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020. Theo đó, TX Quảng Yên và 2 cơ quan truyền thông của tỉnh sẽ tập trung phối hợp thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII; triển khai thực hiện Đề án 25; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hoá, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh...

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.