TP Uông Bí: Đưa quy chế dân chủ vào cuộc sống

Thứ Bảy, 18/03/2017, 13:48 [GMT+7]
.
.

Xác định việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) tại cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, góp phần không nhỏ vào hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của TP Uông Bí đã quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo đạt nhiều kết quả tích cực. Từ đây không ngừng mở rộng dân chủ, tạo sự đồng thuận, thống nhất mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Con đường dẫn từ khu phố 7, phường Vàng Danh vào khu vui chơi của phường do người dân tự nguyện hiến đất làm đường.
Con đường dẫn từ khu phố 7, phường Vàng Danh vào khu vui chơi của phường do người dân tự nguyện hiến đất làm đường.

Đưa chúng tôi đi thăm khu vui chơi của phường Vàng Danh đang được xây dựng, ông Vũ Đức Tĩnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 7, phấn khởi chia sẻ: Vàng Danh là phường xa trung tâm thành phố, nên điều kiện tham gia các khu vui chơi, giải trí của người dân, đặc biệt là trẻ em không được thuận lợi. Do đó, khi phường có chủ trương xây dựng khu vui chơi, người dân ai cũng phấn khởi. Vì khu vui chơi được xây dựng trên địa bàn khu phố, nên chúng tôi đã cùng cấp uỷ, chính quyền phường tổ chức họp bàn thông báo cụ thể, chi tiết kế hoạch xây dựng, vận động nhân dân tham gia giải phóng mặt bằng phục vụ công trình. Thông qua việc công khai rõ ràng từ chủ trương xây dựng đến chính sách hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng, nên các hộ dân đều đồng thuận, nhất trí cao. 14 hộ dân xung quanh còn tự nguyện hiến đất, đề nghị phường hỗ trợ làm tuyến đường dài hơn 600m rộng rãi để dẫn vào khu vui chơi, cũng như phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại hàng ngày của bà con.

Nhờ việc thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, không riêng tại khu phố 7, trong năm vừa qua, 15 công trình dân sinh xây dựng kè, cống, làm đường, nhà văn hoá được triển khai ở các khu phố trên địa bàn phường đều nhận được sự đồng tình của nhân dân. Cùng với đó, người dân được thông báo cụ thể về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; trực tiếp tham gia kiểm tra, giám sát, đóng góp ý kiến kịp thời kiến nghị những nội dung chưa phù hợp nên trong quá trình triển khai từ chế độ, chính sách an sinh xã hội đến đầu tư xây dựng cơ bản không để xảy ra những bất cập, sai phạm.

Cùng với phường Vàng Danh, trong thời gian qua, các xã, phường trên địa bàn thành phố đều bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về các quy định thực hiện và thực hành QCDC ở cơ sở. Đồng thời, thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn việc kiểm tra thực hiện QCDC ở cơ sở với kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. MTTQ và các đoàn thể đã phát huy tốt vai trò kiểm tra, giám sát, tiếp thu kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến các kỳ họp HĐND; đồng thời tích cực tham gia tiếp nhận và giải quyết đơn thư, kiến nghị của người dân. Cũng trong năm vừa qua, thành phố đã tập trung lãnh đạo thực hiện QCDC gắn với cải cách thủ tục hành chính và đổi mới phong cách làm việc, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức. Nhờ đó, tổng số thủ tục hành chính đã giải quyết trên địa bàn đạt trên 98%, tỷ lệ người dân đánh giá về phong cách phục vụ tốt của cán bộ, công chức đạt trên 96%...

Ông Phạm Cao Hải, Trưởng Ban Dân vận, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo QCDC TP Uông Bí, cho biết: Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện QCDC ở cơ sở, Ban Chỉ đạo QCDC của thành phố sẽ chỉ đạo các địa phương tăng cường thực hiện việc công khai, minh bạch các nội dung “dân biết” với hình thức tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu và thường xuyên qua nhiều kênh. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành uỷ Uông Bí như: Chỉ thị 06-CT/TU, ngày 20-5-2016 về “Tăng cường tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố”; Công văn 244-CV/TU, ngày 19-5-2016 về “Tăng cường thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính công vụ”... Đồng thời, duy trì nghiêm túc việc tổ chức giao ban giữa cấp uỷ với đội ngũ cán bộ thôn, khu; tăng cường phối hợp với MTTQ và các đoàn thể trong công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết những vướng mắc từ cơ sở. Qua đó, nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu đơn vị, cán bộ, đảng viên, cũng như các tầng lớp nhân dân trong thực hiện QCDC ở cơ sở.

Nguyễn Dung

.
.
.
.
.
.
.
.