Tiến tới đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở

Hoành Bồ: Nhất thể hoá chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu

Thứ Tư, 15/03/2017, 09:16 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 28-12-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Thống nhất nhiệm kỳ đại hội chi bộ (ĐHCB) trực thuộc đảng bộ cơ sở với bầu trưởng thôn, bản, khu phố, nhiệm kỳ 2017- 2020”, Huyện uỷ Hoành Bồ đã sớm tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Đặc biệt, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị nhân sự được các cấp uỷ của huyện triển khai chặt chẽ, đảm bảo đúng chủ trương nhất thể hoá chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố.

Cán bộ xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ thường xuyên xuống cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên.
Cán bộ xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ thường xuyên xuống cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên.

Tìm hiểu ở xã Sơn Dương, chúng tôi được biết, thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, Đảng uỷ xã đã sớm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Đến nay, xã đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị nhân sự bầu trưởng thôn, khu gắn với công tác nhân sự ĐHCB, đảm bảo 100% thôn thực hiện nhất thể hoá chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Bí thư Đảng uỷ xã Sơn Dương, cho biết: Bước đầu triển khai Chỉ thị số 12-CT/TU, xã cũng gặp không ít khó khăn. Thứ nhất là số lượng đảng viên ở các thôn ít, hơn thế, thực hiện Đề án 25, đến nay xã đã tiến hành nhất thể hoá chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận tại 7 thôn; bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn tại 2 thôn, nên việc bố trí nhân sự gặp khó khăn. Trước những khó khăn của địa phương, cùng với công tác rà soát, chuẩn bị nhân sự, xã cũng đã chủ động tuyên truyền, vận động để đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa của việc triển khai chủ trương nhất thể hoá là nhằm nâng cao vai trò, chất lượng lãnh đạo của các chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương... Nhờ đó, đến nay cơ bản cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn đã hiểu và ủng hộ. Hiện 12/12 thôn của xã đều đã xây dựng xong phương án về nhân sự để bầu bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn.

Cùng với Sơn Dương, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hoành Bồ hiện cũng đang quyết liệt trong triển khai các bước chuẩn bị nhân sự bầu trưởng thôn, khu gắn với công tác nhân sự ĐHCB, nhiệm kỳ 2017-2020 theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 12-CT/TU, đảm bảo chất lượng, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.  

Đồng chí Khổng Minh Thành, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Hoành Bồ, cho biết: Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TU, mà trọng tâm là nội dung nhất thể hoá chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu là góp phần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Đề án 25 của huyện. Vì vậy, ngay sau khi Chỉ thị được ban hành, Huyện uỷ Hoành Bồ đã sớm ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Tuy nhiên, bước đầu triển khai, huyện cũng gặp không ít khó khăn. Trong tổng số 82 thôn, khu của 13 xã, thị trấn trên địa bàn đến nay mới chỉ có 3 thôn, khu thực hiện nhất thể hoá chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu; 13 thôn, khu thực hiện bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận. Hơn thế, một số thôn nhiều đồng chí trưởng thôn rất tâm huyết nhưng do tuổi cao không phát triển Đảng được; nhiều chi bộ có đảng viên trẻ, nhưng không đủ uy tín để đảm nhiệm được vị trí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn... Để tháo gỡ khó khăn, Huyện uỷ đã tổ chức các buổi làm việc với các đồng chí bí thư đảng uỷ các xã, thị trấn để nghe báo cáo phương án triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU. Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, lựa chọn nhân sự phù hợp để phấn đấu 100% bí thư kiêm trưởng thôn. Đối với những trường hợp trưởng thôn, khu có năng lực, uy tín, nhưng lại đang là đảng viên dự bị thì lùi thời gian tổ chức ĐHCB để đợi đủ điều kiện mới tiến hành. Nếu tình huống thời gian còn dài thì cử cán bộ không chuyên trách của xã xuống tạm thời làm bí thư chi bộ...

Với sự chỉ đạo quyết liệt, đến nay 71/82 thôn, khu phố trên địa bàn huyện đã lập xong phương án nhân sự (đạt 86,6%). Đối với 11 thôn, khu còn lại, huyện cũng đang tiếp tục nghiên cứu với quan điểm phấn đấu 100% thôn, khu trên địa bàn thực hiện nhất thể hoá chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn.

Với sự chuẩn bị tích cực như trên, tin tưởng rằng, việc tổ chức ĐHCB trực thuộc đảng bộ cơ sở gắn với bầu trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2017-2020, nhất là việc thực hiện chủ trương nhất thể hoá chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu của Hoành Bồ sẽ thành công tốt đẹp. 

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.