Kỷ niệm 28 năm Ngày Biên phòng toàn dân 3-3 (1989-2017), 58 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam 3-3 (1959-2017)

"Chủ động phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng, các địa phương xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc"

Thứ Năm, 02/03/2017, 11:29 [GMT+7]
.
.

Đại tá Trần Văn Bừng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chính uỷ BĐBP tỉnh, trò chuyện với phóng viên Báo Quảng Ninh

- Đề nghị đồng chí đánh giá khái quát những thành tích trong triển khai “Ngày Biên phòng toàn dân” trên địa bàn tỉnh?

+ Những năm qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác biên phòng và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh với những cách làm sáng tạo, bước đi phù hợp, đúng với chủ trương của Đảng, Nhà nước. Phong trào quần chúng thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức cũng như hành động trong hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về vai trò, trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Để tạo sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng và bảo vệ biên giới, ngoài việc phát huy sức mạnh nội lực, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương hướng về biên giới, ủng hộ vật chất, tinh thần cho địa bàn biên giới, nhất là những địa bàn khó khăn. Đến nay đã có hàng trăm cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương tham gia trợ giúp các xã nghèo biên giới trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng mỗi năm để xây dựng các công trình phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Các đơn vị tích cực giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, tuyên truyền cho nhân dân hiểu và thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về quản lý, bảo vệ biên giới; quan tâm xây dựng củng cố cơ sở chính trị các xã, phường biên giới, hải đảo vững mạnh... Từ những phong trào và việc làm tình nghĩa của tuyến sau hướng về tuyến trước đã góp phần từng bước giải quyết khó khăn về vật chất và văn hoá, tinh thần cho quân - dân nơi biên giới, hải đảo, qua đó động viên cổ vũ đồng bào các dân tộc và các chiến sĩ yên tâm giữ gìn biên cương Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đoàn kết cùng nhau xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

- Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, BĐBP tỉnh đã có những đóng góp quan trọng gì cho “Ngày Biên phòng toàn dân”, thưa đồng chí?

+ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động tham mưu cho tỉnh các chủ trương, giải pháp về công tác biên phòng và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Đồng thời tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, quân đội và BĐBP, giữ vững ổn định chính trị ở khu vực biên giới, hải đảo.

BĐBP tỉnh thường xuyên chỉ đạo triển khai nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân; làm tốt vai trò chủ trì trong phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương các cấp trong việc xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hiệp định, quy chế biên giới. Đơn vị cũng chỉ đạo các đồn biên phòng và tham mưu cho các địa phương biên giới, hải đảo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-TTg (ngày 9-1-2015) của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Đồng thời, phối hợp tham mưu cho địa phương triển khai nghiêm túc Đề án của Chính phủ “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016”. BĐBP tỉnh cũng thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tổ chức phát động và triển khai chương trình “Nâng bước em đến trường”; hưởng ứng chương trình “Hãy làm sạch biển”; phối hợp với chương trình Chuyển động 24h của Đài Truyền hình Việt Nam tặng 500 suất quà cho 500 hộ ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã, phường ven biển; triển khai thực hiện Đề án “Di dân ra đảo Trần sinh sống”...

Cùng với đó, BĐBP tỉnh tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; phát huy vai trò, trách nhiệm, hiệu quả của đội ngũ cán bộ biên phòng tăng cường các xã, phường biên giới, hải đảo; lãnh đạo tốt việc thực hiện các chương trình phối hợp tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở các xã, phường biên giới, biển đảo...

- Nhiệm vụ trọng tâm của BĐBP tỉnh trong thời gian tới là gì, thưa đồng chí?

+ Trong tình hình mới, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục chủ động nắm, nghiên cứu, đánh giá tình hình trên biên giới, biển đảo, tham mưu cho Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh uỷ, UBND tỉnh các chủ trương, biện pháp về quản lý, bảo vệ biên giới; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, chủ động tham mưu, đề xuất với địa phương xây dựng, triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh và nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Chúng tôi sẽ phối hợp với các cấp, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016”, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở khu vực biên giới, biển đảo và Đề án vận động nhân dân ra đảo Trần sinh sống...

Đặc biệt, để triển khai có hiệu quả nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân”, BĐBP tỉnh sẽ chủ động phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh để tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Đồng thời phát huy tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc của các cơ quan chức năng và vai trò nòng cốt trong phong trào của quần chúng nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng cột mốc “lòng dân” vững chắc...

Với tinh thần chủ động, sáng tạo và sự phối hợp chặt chẽ giữa BĐBP tỉnh và các ngành, các cấp, các địa phương biên giới trong triển khai thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, nền biên phòng toàn dân sẽ không ngừng được củng cố, tăng cường và xây dựng vững mạnh; đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới, hải đảo của nhân dân các dân tộc sẽ ngày càng được nâng lên; nhân dân yên tâm gắn bó với biên cương, hải đảo; đó là cơ sở quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

- Xin trân trọng cám ơn đồng chí!

Quang Minh (Thực hiện)

.
.
.
.
.
.
.
.